Tijd-Schrift

Op papier

Uit een rapport van de OESE, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat in de zomer van 2022 verscheen, blijkt …

Beestig Erfgoed

Of je nu een dikke dierenvriend bent of niet, we worden voortdurend geconfronteerd met andere soorten uit het dierenrijk. Als …

Participatie

Al van bij de opstart streeft Tijd-Schrift ernaar om academici, professionele erfgoedwerkers en erfgoedvrijwilligers met elkaar te laten interageren. Zo …

Wonen

Allicht meer dan ons lief was, veroordeelden de afgelopen twee jaar van ‘lockdowns’, telewerken en quarantaine ons tot de vier …

Kinderen

Hoe keek men vroeger naar de noden van kinderen?  In het nieuwe themanummer ‘Kinderen’ belichten we hoe er in het verleden werd nagedacht over de opvoeding van kinderen …

Ziekte

Dood en ziekte horen bij het leven. Onze vlotte toegang tot medicijnen en vaccins heeft ervoor gezorgd dat we in …

Bedrijvigheid

De laatste jaren staan de geschiedenis en het erfgoed van bedrijven steeds meer in de belangstelling. Aan zowat elke Belgische …

Erfgoed in het klein

Het nieuwste themanummer van Tijd-Schrift draagt de naam ‘Erfgoed in het klein’. Dit thema kan op verschillende manieren worden ingevuld. …

Nacht

De nacht is meer dan alleen de benaming voor een tijdspanne waarin het donker is: met haar diverse gezichten en vele contrasten …

Kleur

Kleuren zijn er altijd en overal. Permanent zien we kleuren, zijn ermee bezig, ook als we er geen aandacht aan …

Achter slot en grendel

Opgeborgen of opgesloten? Er zijn verschillende manieren om ‘achter slot en grendel’ te interpreteren. Sommige auteurs van het nieuwe themanummer …

Ambachten en vakmanschap

Op 15 mei 2018 lanceerde Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz, een nieuwe subsidie voor het doorgeven van vakmanschap in …

Criminaliteit

Jack the Ripper, Bonnie en Clyde en Pablo Escobar: historische criminelen die tot op heden tot de verbeelding spreken. De …

Genot

Genieten is één van de credo’s van de moderne Westerse samenleving. Een probaat antidotum voor het jachtige professionele leven. Een …

Kies voor Erfgoed!

Voor de twintigste keer een thema kiezen lijkt misschien een hele opgave, maar het viel best mee. Het eerste nummer …

Onderwijs

Voor u ligt een uit de kluiten gewassen editie van Tijd-Schrift met op de cover de Allegorie op het onderwijs, …

Geheimzinnigheid

Historici onderzoeken wat verdwenen is. Het verleden is voorbij, niet meer zichtbaar, verborgen. En toch kan het worden bestudeerd, omdat …

Zorg en Erfgoed

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, …

Voeding

Eten en drinken, een dak boven het hoofd en kleding zijn van oudsher materiële basisbehoeften van de mens. Toch is …

Rampen

‘Een ramp of catastrofe’, zo leert Wikipedia ons, ‘is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is …

Rituelen

Naar goede jaarlijkse gewoonte hanteert het eerste nummer van Tijd-Schrift steeds hetzelfde thema als Erfgoeddag. Dit jaar is dat ‘Rituelen’ …

Lichaam

Het lichaam fascineert. Sprekende getuigenis daarvan zijn de talloze bezoekers die het afgelopen jaar naar de activiteiten rond 500 jaar …

Licht

In 2015 is het precies duizend jaar geleden dat de Arabische wetenschapper Ibn Al-Haytham een zevendelig werk publiceerde over de …

Erf!

Ze duiken geregeld op tussen de overlijdensberichten in de krant. Korte, attenderende stukjes die titels dragen als ‘Wat moet u …

Fietsen

Het merendeel van de Vlamingen heeft wel iets met fietsen te maken. Volgens de recentste cijfers bezit de Vlaming gemiddeld …

Bomen

Binnen het heemkundig onderzoek en de lokale erfgoedwerking heeft het aspect ‘natuur’ steeds een belangrijke plaats ingenomen. Bij het reconstrueren …

Grenzeloos

21 december 1968, iets voor één uur ‘s middags plaatselijke tijd. Van op het lanceerplatform op John F. Kennedy Space …

Heemkunde in theorie en praktijk

‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van Heemkunde (V.T.B.), de …

100 jaar Grote Oorlog

Een goede honderd jaar geleden, op 28 juli 1914, werd bijna heel Europa ondergedompeld in een allesverwoestende oorlog die pas …

Oud geld, nieuw verhaal

Het voorliggende nummer van Tijd-Schrift is integraal gewijd aan “geld” in de ruimste betekenis van het woord en we hopen …

Van kaart naar landschap

Ruim een jaar geleden besliste de redactieraad van Tijd-Schrift om een themanummer rond historische geografie uit te brengen. Die keuze …

Migratie

Zes jaar nadat het Actieplan Interculturaliseren van de Vlaamse Regering door middel van een aangepast subsidie-beleid de erfgoedsector aanspoorde tot …

Helden en erfgoed

De organisatie van de Erfgoeddag op 22 april is voor de redactie van Tijd-Schrift het ideale moment om een themanummer …

Dans en vermaak

Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is de naam van het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen vzw en vormt aldus …