Bedrijvigheid

De laatste jaren staan de geschiedenis en het erfgoed van bedrijven steeds meer in de belangstelling. Aan zowat elke Belgische universiteit zijn, na een vorig hoogtepunt begin jaren 2000, weer meerdere bedrijfshistorici actief. De geschiedenis van bedrijvigheid kan ook op toenemende belangstelling rekenen van niet-professionele historici, heemkundigen en genealogen die het verhaal willen uitspitten van een bedrijf dat soms eeuwenlang de ruggengraat van een dorp, gemeenschap of familie vormde. Ook ondernemers zelf halen de historiek van hun bedrijf graag van onder het stof, samen met het patrimonium, de voorwerpen en het vakmanschap die daar nog van getuigen.

Met dit nummer van Tijd-Schrift wil de redactie een greep bieden uit het recente onderzoek naar bedrijfserfgoed en -geschiedenis in Vlaanderen. Daarbij worden vaak internationaal zeer innovatieve invalshoeken gehanteerd. Hoogst actueel is bijvoorbeeld onderzoek naar de strategieën van ondernemers om crisissen te doorstaan. De coronacrisis legt vele bedrijven immers het vuur aan de schenen. Tegelijk toont een lockdown echter het blijvende belang aan van lokaal ondernemerschap om het plaatselijk cliënteel van essentiële goederen en diensten te voorzien. Door de juiste bronnen kritisch te belichten, kan bedrijfshistorisch onderzoek aantonen hoe zulke ondernemers in het verleden onder penibele omstandigheden toch het hoofd boven water konden houden.

Inhoud