Kerkewerk. De verwevenheid van familie en bedrijf bij bouwfirma Verstraete

Een jaar geleden contacteerde een verre achterneef ons om de geschiedenis van het familiebedrijf Verstraete uit te spitten. Het bedrijf werd opgericht in de loop van de negentiende eeuw. Rond 1840 was Ignatius Verstraete (1802–1891) actief als metser, en zijn zonen Augustin en Leonard traden in zijn voetstappen. Vanaf 1890 maakte Leonard Verstraete de overstap van metser naar algemeen aannemer, waardoor hij verantwoordelijk werd voor de organisatie en uitvoering van volledige bouwprojecten. Initieel waren dat vooral woningen maar al snel werden er ook veel kerken gerealiseerd over heel Vlaanderen. Tot vandaag zijn de nakomelingen in de bouwwereld actief, meer bepaald in de aannemersbedrijven Verstraetebouw (Roeselare) en Verstraete-Vanhecke (Wilrijk).

Dit artikel weerspiegelt onze zoektocht naar hun geschiedenis. We focussen eerst op de methodologische aanpak: welke archiefdocumenten, publicaties en andere bronnen zijn relevant om de bedrijfsgeschiedenis van dit bouwbedrijf te achterhalen? Dit wordt breder gekaderd in de problematiek van bedrijfsarchieven van aannemers. Vervolgens wordt de geschiedenis van Verstraete verteld met een focus op grondlegger Leonard Verstraete (1860–1946), de opeenvolgende generaties van het bouwbedrijf en hun belangrijkste realisaties. Ten slotte wordt de focus op de toekomst gericht: hoe kan deze geschiedenis meegenomen worden in de werking van de huidige aannemersbedrijven? Welke initiatieven kunnen zij nemen om de geschiedenis kenbaar te maken, voor werknemers van de bedrijven zelf, maar ook voor het brede publiek?