Databanken

Via LECA, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen erfden we heel wat waardevolle databanken die verschillende erfgoedpraktijken in kaart brengen of ondersteunen.

ONTDEK WAT ONZE DATABANKEN VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN:

CoDE-x

Een overzicht van onderzoeksgegevens die door erfgoedvrijwilligers verzameld en geregistreerd worden.

Feesten

Databank die de rijke feestcultuur in Vlaanderen (van buurtfeesten, over processies en stoeten tot grootse carnavalsvieringen) in kaart brengt.

 

Rituelen en tradities

Overzicht van rituelen en tradities in Vlaanderen en Brussel. Door te laten zien hoe tradities vandaag de dag beleefd worden, willen we er mee voor zorgen dat ze begrepen en bewaard worden.

Reuzen

In het kader van het zorgtraject ‘Rond de rokken van de reus’ werd een databank ontwikkeld met informatie over de reuzen en reuzendragers in Vlaanderen, in samenwerking met Reuzen in Vlaanderen vzw.

Artikelendatabank

De artikelendatabank is een platform dat meer dan 200 tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers ontsluit op artikelniveau en bevat meer dan 170.000 beschrijvingen.

Sprekerslijst

Sprekerslijst geeft een overzicht van volksculturele lezingen die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden. Dit kunnen ook geanimeerde lezingen zijn met bijvoorbeeld demonstraties.