Over ons

Sinds 1 januari 2019 is Histories de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. De vzw neemt actief een landelijke rol op voor erfgoedpraktijken zoals heemkunde, familiekunde en cultuur van alledag. Daarnaast bieden we een thuis aan de nieuwe gemeenschap van metaaldetectoristen.

Histories zet de vele duizenden erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel centraal in haar werking. We gebruiken deze  inclusieve  term  voor  iedereen  die  uit  eigen  beweging  –  uit  passie  –  erfgoedwerk  verricht  in  de  vrije  tijd.  Die  vrijwillige  activiteit  onderscheidt  zich  van  het  zogenaamde  professionele  erfgoedwerk  dat  door  beroepskrachten  wordt uitgevoerd. Erfgoedvrijwilligerswerk mag echter niet gezien worden als het tegenovergestelde van professioneel –  versta:  kwaliteitsvol  of  vakkundig  -  werk.  Integendeel:  op  vele  vlakken  en  domeinen  zijn  erfgoedvrijwilligers  dé  (ervarings-)deskundigen.

De  kennis  en  kunde  van  erfgoedvrijwilligers  is  verankerd  in  hun  hart,  handen  en  hoofd.  Ze  delen  die  via  de  vele  erfgoedpraktijken en -activiteiten die ze belangeloos verrichten. Dat doen ze in gemeenschap, binnen hun eigen kring of vereniging, maar ook voor de gemeenschap. Ze zorgen voor sociale cohesie en ze versterken de hele cultureel-erfgoedsector  als  helpende  hand  voor  talloze  actoren:  van  collectiebeherende  instellingen  en  dienstverlenende  erfgoedorganisaties over scholen en socio-culturele verenigingen tot lokale besturen en intergemeentelijke diensten.

Dit uiterst waardevolle, schragende werk verdient waardering en steun. Histories is er voor erfgoedvrijwilligers met een  toegankelijke  dienstverlening  die  hen  helpt  om  hun  praktijken  te  versterken  en  hun  kennis  te  verspreiden,  met  inspiratie voor de huidige en nieuwe generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en cocreatie met anderen. We realiseren dit door voort te bouwen op onze sterktes: onze praktijkkennis, onze pragmatische aanpak op maat en onze verbindende schakelfunctie binnen het fijnmazige ecosysteem van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.

Dankzij  onze  participatieve  en  inclusieve  aanpak  is  Histories  is  er  ook  door  erfgoedvrijwilligers.  Door  samen  met  hen te besturen en projecten en trajecten op te zetten, realiseren we voldoende draagvlak en een duurzaam resultaat.

ONTDEK MEER OVER ONZE ORGANISATIE