Bestuur

ONZE BESTUURSORGANEN

De beleidsorganen van Histories worden zorgvuldig en evenwichtig samengesteld in functie van de doelen, de noden en de missie van Histories. In 2020 en begin 2021 is actief werk gemaakt van de vernieuwing en verruiming van het bestuur en de algemene vergadering. Met minstens 50% erfgoedvrijwilligers als leden houden we contact met onze verschillende gemeenschappen. En via een divers samengesteld ledenbestand (o.a. expertise, gender, leeftijd en regionale spreiding) houden we voeling met ontwikkelingen in de brede maatschappij. Hieronder kan je kennismaken met een dertigtal deskundigen die zich engageren om het team van Histories te adviseren en de organisatie op koers te houden. Tien ervan vormen het bestuur van Histories. Maar dit zijn niet de enige organen die sturing geven aan de werking van Histories. Via consultatiecirkels laten we de brede erfgoedgemeenschap aan het woord over thema’s die er voor hen toe doen.

HET BESTUURSORGAAN

Het bestuur van Histories komt 6 tot 8 maal per jaar samen. Het bepaalt, in nauwe samenwerking met de coördinator, het algemeen beleid en de strategie van de organisatie. De helft van het bestuur bestaat uit actieve erfgoedvrijwilligers uit de diverse erfgoedgemeenschappen van Histories vzw. De andere leden brengen specifieke expertise binnen (zoals communicatie, digitalisering, participatie en diversiteit) of helpen ons om voeling te houden met belendende sectoren in de maatschappij (zoals de socio-culturele sector, onroerend erfgoed, onderzoek en onderwijs).

Heden is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Paulina van der Zee - voorzitter
  • Etienne Van de Kauter - penningmeester
  • Bart Blomme - secretaris
  • Patrick Anthoni
  • Bart Caron
  • Wivina De Bus
  • Ronny Debbaut
  • Ellen Van de Velde
  • Harry Vanderhenst
  • Jolien Verroeye

DE ALGEMENE VERGADERING 

De algemene vergadering van Histories vzw komt 2 tot 3 maal per jaar samen, o.a. om zich te buigen over de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijk werkingsverslag. Die vergaderingen combineren we met interessante plaatsbezoeken of boeiende uitwisselmomenten (zoals een World Café) waarin we onze leden diverse vraagstukken voorschotelen. De algemene vergadering bestaat uit een dertigtal leden die allen ten persoonlijke titel lid zijn. Het gaat om actieve erfgoedvrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen van Histories vzw, aangevuld met leden met een specifieke expertise die inzichten en contacten meebrengen uit de erfgoedsector en daarbuiten. Vanuit de principes van goed bestuur streven we naar evenwichten en diversiteit, bijvoorbeeld in de verhouding man/vrouw, leeftijd en regionale spreiding.

Heden zijn lid van de vzw Histories:

Patrick Anthoni

Patrick Anthoni (°1963) werkt in het onderwijs en maakt deel uit van het bestuur en het dagelijks bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen (de koepelvereniging voor heemkundige, geschiedkundige en oudheidkundige kringen in de provincie Antwerpen). Zijn vrijwilligerscarrière begon in de lokale chiroleiding, waarna hij de overstap maakte naar het bestuur van Heemkundige Kring Scilla in Schilde. Daarvan werd hij voorzitter in 1999.

Daniel Bex

Daniel (Danny) Bex (°1950) is sinds 2005 voorzitter van Familiekunde Brussel. Hij heeft meer dan 50 jaar ervaring in het plaatselijke en regionale verenigingsleven.

Bart Blomme

Bart Blomme (°1959) is IT-leerkracht en ondervoorzitter van Heemkring Ten Mandere in Izegem. Hij maakt deel uit van hun redactieploeg bij het opmaken van het tijdschrift en verzorgt de tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. Verder is hij verantwoordelijk voor hun website. Bart maakt tevens deel uit van het bestuur van Heemkunde West-Vlaanderen waar hij de nieuwsbrief verzorgt. Hij is bestuurslid van de Vriendenkring Izegemse Musea en bestuurslid van de West-Vlaamse Gidsenkring afdeling Mandeldal.

Katrien Bruggeman

Katrien Bruggeman is microbioloog en sinds 2012 emeritus-hoogleraar van de Universiteit Maastricht. Sindsdien houdt ze zich bezig met erfgoedonderzoek, ondermeer binnen de heemkundekring Bilisium in Bilzen en als voorzitter van de heemkring Lin in het groen uit Martenslinde. Ze heeft speciale aandacht voor de geschiedenis van de geneeskunde (vooral de negentiende-eeuwse epidemieën in de 19e eeuw) en voor de natuur (in het bijzonder bomen als erfgoed).

Bart Caron

Bart Caron is een bezield cultuurmens die pendelt tussen cultuurbeleid en culturele praktijk. De praktijk is/was deze van een cultuurfunctionaris, coördinator van Brugge 2002, contrabassist en bestuurder in uiteenlopende culturele organisaties. Het beleid was zichtbaar in zijn functies bij de stad Kortrijk, bij de VVSG (Steden en Gemeenten), als kabinetschef op het kabinet Cultuur, in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement en als auteur van boeken en artikels over het Vlaams cultuurbeleid. Momenteel is hij vooral een actieve vrijwilliger in diverse organisaties en schrijft hij een doctoraat over cultuurbeleid.

Annelies Coenen

Annelies Coenen werkt sinds 2009 als archivaris voor de dienst Digitalisering en Digitale Valorisering van het Algemeen Rijksarchief. Daar is ze onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van het digitaliseringslabo en –projecten, de zoekwebsite ‘Zoeken in het Rijksarchief’ en de digitale vrijwilligerswerking (o.a. DemoGenVisu).

Geertje Cools

Geertje Cools (°1976) is historica en werkt als freelance gids en educatief medewerker voor diverse musea en organisaties. Geertje zet zich ook als vrijwilliger in bij Histories om zorg te dragen voor het erfgoed van jeugdbewegingen in Vlaanderen, en jeugdbewegingen als erfgoed in de kijker te zetten.

Maite De Beukeleer

Maite De Beukeleer (°1995) is historica en werkt als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven. Ze is redactielid van Tijd-Schrift en co-auteur van het boek ‘In haar voetsporen’ over vrouwen en genealogie. Voorheen zette zich in haar vrije tijd breed in voor verschillende erfgoedorganisaties.

Wivina De Bus

Wivina De Bus (°1982) is werkzaam als marketingverantwoordelijke voor drie Hasseltse Musea: het Modemuseum Hasselt, het Jenevermuseum en Het Stadsmus. Ze is gebeten door de communicatiemicrobe: haar hart gaat sneller slaan door sterke communicatie die nieuwe doelgroepen aantrekt of bestaande doelgroepen verder enthousiasmeert voor cultuur en erfgoed.

Ronny Debbaut

Ronny Debbaut (° 1960) is ondervoorzitter van de heemkring Bos en Beverveld (Beernem) en bestuurslid van het Historisch Genootschap van het Meetjesland. Hij is ook sinds 2017 lid van het dagelijks bestuur van afdeling Meetjesland van Familiekunde Vlaanderen en hoofdredacteur van het genealogisch tijdschrift Vlaamse Stam.

Brecht Demasure

Brecht Demasure (°1987) werkt voor het Centrum Agrarische Geschiedenis (vzw CAG) en is collectiebeheerder van de Collectie Bulskampveld, het voormalige landbouw- en ambachtenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Brecht was jarenlang bestuurslid van de heemkundige kring in zijn herkomstgemeente Ingelmunster. Hij maakte ook deel uit van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Heemkunde Vlaanderen voor zij opging in Histories vzw.

Wilfried Devoldere

Wilfried Devoldere is voorzitter bij Familiekunde Vlaanderen en voorzitter voor de regionale afdeling Mandel-Leie (arr. Kortrijk en Roeselare). Hij is ook ondervoorzitter van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Kortemark-Handzame. Daarnaast is hij voorzitter van de heemkring Valère Arickx en de vereniging “Maten van Peegie”.

Felix Goossens

Felix Goossens (° 1955) is jurist en historicus. Hij is bestuurslid bij Heemkring Campenholt (Kampenhout), secretaris bij Heemkring Ter Ham (Steenokkerzeel) en werkend lid voor de Hertogelijke Kring voor Heemkunde van Aarschot.

Janna Lefevere

Janna Lefevere is conservator van het Gasthuismuseum in Geel. Voorheen was ze coördinator van Stuifzand, een bovenlokale samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Kempen. Janna is in haar vrije tijd actief binnen vzw Pas-sage, een organisatie die zich onder andere inzet voor de verhalen en het erfgoed verbonden aan de Geelse gezinsverpleging.

Elizabeth Mensah

Elizabeth Mensah is socioloog en jurist met een specialisatie in migratierecht. Ze is tewerkgesteld bij het Federaal Migratiecentrum. Haar engagement bij Histories vzw is vooral gericht op het vergroten van de aandacht voor de evolutie van onze cultuur en de integratie van de diverse culturele gebruiken van alle gemeenschappen in onze regio.

Trees Merckx – Van Goey

Trees Merckx – Van Goey  (°1951) is lid van de erfgoedvereniging Zwijndrecht – Burcht en van de vzw Epitaaf. Ze was rechter in het Grondwettelijk Hof en volgt er nog steeds de “werkgroep Archivering” op. Ze was ook actief in het bewegings- en vormingswerk (bij het huidige FERM) en had als politiek mandataris (in de Kamer en het Vlaams Parlement) een grote zorg en aandacht voor jongeren en vrouwen. Trees wil haar ervaring als vormingswerker en jurist inzetten voor erfgoedorganisaties en een brug slaan naar de socio-culturele sector. Diversiteit en dialoog zijn daarbij haar inspiratie en leidraad.

Werner Peene

Werner Peene (°1951) is gepensioneerd psychiatrisch verpleegkundige en is al sinds zijn kindertijd gefascineerd door lokale geschiedenis, heemkunde, archeologie en familiegeschiedenis. Dat vertaalt zich in een jarenlang engagement als medeoprichter van de Heemkundige Kring Gestella (Gistel), bestuurslid bij Heemkundige Kring Graningate (Middelkerke), gids in Oudenburg en Gistel en vrijwilligerswerk bij Stichting de Bethune.

Rombout Nijssen

Rombout Nijssen (°1964) werkt voor het Belgische Rijksarchief, als rijksarchivaris in Hasselt. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van Limburg en publiceert en vertelt daar graag over. Hij is actief bij Heemkunde Nieuwerkerken en bij Hobbyarcheologie Limburg, een vereniging voor metaaldetectoristen.

Annick Schramme

Annick Schramme is hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en het Leiderschap in Cultuur voor de Lage Landen-programma aan de Antwerp Management School. Ze is voorzitter van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en lid van diverse bestuursraden van culturele organisaties en adviesorganen in Vlaanderen en Nederland.

Steve Severeyns

Steve Severeyns (°1983) is een geboren en getogen foorkramer. Hij is secretaris-generaal van de Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw en van de Europese Kermis Unie ESU/UFE. Als erfgoedbezieler van de kermiscultuur is Steve mede-conservator van het nationaal Kermisarchief en was hij betrokken bij verschillende erkenningsdossiers van de kermiscultuur als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Christine Sillis

Christine Sillis werkte op de administratie van het OCMW Duffel. Sinds haar pensioen is ze actief bezig met haar passie genealogie en geschiedenis. Sinds enkele jaren is ze ondervoorzitter en secretaris van Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen. Daarnaast doet Christine ook vrijwilligerswerk op een boerderij.

Tony Vaessen

Tony Vaessen (°1946) werkte in de grafische industrie maar was in zijn vrije tijd erg actief bij verschillende volkskundige verenigingen. Vandaag is hij voorzitter van Verbond Volkscultuur in de Lage Landen, voorzitter van de Stichting voor Outer en Heerd van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland en vice-voorzitter van Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden.

Etienne Van de Kauter

Etienne Van de Kauter heeft een master of accountancy (Vlekho) en was tijdens zijn loopbaan verantwoordelijk voor de geconsolideerde jaarrekening van eerst Kredietbank en later de KBC Groep. Hij gaf bovendien les bij de Tijd en gaf al gastcolleges aan de RUG en VUB. Hij is penningmeester bij Histories vzw en van Familiekunde Vlaanderen vzw.

Ellen Van de Velde

Archeologe Ellen Van de Velde (°1983) is erfgoedconsulent voor IOED Land van Nete en Aa. Voorheen was ze actief bij Herita, de erfgoedcel Kempens Karakter en vzw Briljante Kempen. Naast werken met vrijwilligers, werkt ze zelf ook als vrijwilliger, o.a. bij de Grobbendonkse werkgroep Archeologie Mercurius en het Forum Vlaamse Archeologie waar ze zich sinds 2020 engageert in de collegagroep publieksarcheologie.

Marc Van den Cloot

Marc Van den Cloot (°1946) is erevoorzitter en ondervoorzitter bij Familiekunde Vlaanderen, en voorzitter voor regio Kempen. Daarnaast is hij ook medestichter en bestuurder van de Heemkundige Kring van Malle, erevoorzitter van Domein de Renesse vzw en lid van diverse andere historische verenigingen. Ook is hij projectleider van het DNA-Benelux-project van Familiekunde Vlaanderen.

Paulina van der Zee

Dr. Paulina van der Zee is kunsthistorica, gespecialiseerd in niet-westerse kunst. Ze doceerde Etnische Kunst aan de UGent. Vervolgens was ze curator van de Etnografische Collecties van het Gents Universiteitsmuseum GUM. Ze verrichtte onderzoek bij de Asmat en de Kamoro van West-Papoea en publiceerde over verschillende kunstuitingen van Oceanië en over museumkunde.

Harry Vanderhenst

Harry Vanderhenst (°1955) is voorzitter van de Hoge Gilderaad der Kempen, een koepelorgaan van een zeventigtal Kempense oude schuttersgilden. Daarvoor was hij afdelingshoofd grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, gebouwen, …) en werkte hij enkele jaren als waarnemend secretaris voor de stad Hoogstraten.

Els Veraverbeke

Els Veraverbeke is conservator van het In Flanders Fields Museum, Yper Museum en Merghelynck Museum. Voorheen was ze curator van het Huis van Alijn. Als historica onderzoekt ze de relatie tussen emoties en museologie, hedendaags verzamelen van sociaal-historische context en de integratie van immaterieel erfgoed in een museaal collectiebeleid.

Jolien Verroeye

Jolien Verroeye is coördinator van Cultuurregio Leie Schelde waaronder Erfgoedcel Leie Schelde actief is. Die cultuurregio omvat daarnaast ook een bibliotheeksamenwerking van 8 gemeenten ten zuidwesten van Gent die ook rond bovenlokale cultuur nauw samenwerken. Sinds 2021 is er ook een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) opgestart.