Baekeland achterna. Kunststofbedrijven in Vlaanderen tijdens de pioniersjaren, 1920-1960

Waar liggen de historische wortels van de kunststofsector in Vlaanderen? Wie waren de bedrijven en gemotiveerde ondernemers die de ongeziene mogelijkheden, toepassingen, kleuren en vormen die met deze kunststoffen plots mogelijk waren gingen verkennen? Met welke kunststoffen werkten ze dan? Welke producten maakten ze er mee? En op welke manier kan dit bedrijfshistorisch onderzoek een vertaalslag krijgen naar onderzoek rond erfgoedwaardering? Dit zijn vragen waarop een antwoord gezocht wordt.

De laatste jaren is er namelijk vanuit de erfgoedsector groeiende aandacht voor de sector van de kunststofbedrijven en het daarbij horende erfgoed. Naast individuele bedrijfsgeschiedenissen en onderzoek naar theoretische modellen uit bijvoorbeeld de economie op basis van bedrijfshistorie, is er ook meer aandacht voor het belang van de bedrijfs- of sectorgeschiedenis in de waarderingskaders voor toegepast erfgoedonderzoek in functie van een hedendaags verzamelbeleid.6 Doorgaans is er bijzonder weinig contextinformatie bij voorwerpen uit kunststof gekend, wat die waardering zeer moeilijk maakt. Ook voor het optimaliseren van het behoud en beheer van dat plastieken erfgoed is deze informatie relevant. Want ook objecten van kunststof degraderen. Afhankelijk van de gebruikte kunststof zijn specifieke bewaaromstandigheden nodig, maar identificatie van welke kunststof gebruikt werd is vaak erg moeilijk. Meer informatie over wie wat maakte en welke kunststoffen vanaf wanneer gebruikt werden kan die identificatie al heel wat vereenvoudigen.

 

Download pdf