Op papier

Uit een rapport van de OESE, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat in de zomer van 2022 verscheen, blijkt dat leerlingen die evenveel of meer op papier lezen dan digitaal, niet enkel beter scoren op de PISA-test, maar ook meer plezier beleven aan het lezen. Het is de zoveelste studie waarbij lezen op papier wordt afgezet tegen digitaal lezen. Het mag duidelijk zijn dat het thema  de laatste jaren erg in trek is. Het lijkt er op dat we als samenleving op een kruispunt zijn beland: we ‘consumeren’ steeds meer digitaal, maar houden tegelijk nog sterk vast aan papier als medium. Maar voor hoelang nog? Met de stijgende prijzen voor hout en energie, wordt op papier drukken steeds duurder.  Is dit de definitieve doodsteek voor het gedrukte boek, papieren kranten, tijdschriften en andere papieren producten? Of houdt papier ondanks alles stand?

In dit themanummer willen we graag het medium ‘papier’ centraal stellen. Vandaag is papier zo alomtegenwoordig dat we soms vergeten dat het zelf ooit een vernieuwing was. De eeuwenlange dominantie  van papier als medium heeft grote gevolgen gehad voor de verspreiding van teksten en kennis. Dankzij papier konden veel meer mensen de informatie die zij belangrijk vonden bijhouden. Dat resulteerde onder andere in het genre van de ‘familiale memorieboeken’, die teruggaan tot de veertiende eeuw.

Inhoud