Het tijdschrift als papieren tentoonstellingsruimte voor de Belgische avant-garde in het interbellum: Het Overzicht – De Driehoek – Variétés