Erfgoed in het klein

Het nieuwste themanummer van Tijd-Schrift draagt de naam ‘Erfgoed in het klein’. Dit thema kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het zou kunnen focussen op erfgoed dat fysiek klein is, of erfgoed dat als klein en irrelevant wordt ervaren. Onze auteurs tonen aan dat dit tweede alvast niet correct is. Ook ‘klein’ erfgoed kan een schat aan informatie over het verleden bevatten. Je moet alleen weten waar je moet kijken. En dat illustreren de auteurs in dit nummer met verve. De opzet van dit themanummer was dan ook duidelijk: voorbij de ‘usual suspects’ gaan en enkele minder voor de hand liggende soorten erfgoed onder de aandacht brengen.

Waardevol klein erfgoed

De redactie hoopt met dit nummer onderzoek naar ‘klein erfgoed’ te stimuleren. Veel van de bijdragen handelen immers over erfgoed dat in verschillende instellingen aanwezig is, maar soms over het hoofd wordt gezien. Er liggen nog verschillende collecties aan potscherven te wachten op onderzoek. Ook familiealbums zijn al te vaak genegeerd als primaire bron. En dankzij de nieuwe typologie voor ex voto’s is het eenvoudiger hier zelf mee aan de slag te gaan en correct te bewaren. Onderzoeksmatig zijn er dus nog veel mogelijkheden met ‘klein’ erfgoed. Dankzij online tests is het zelfs mogelijk om met DNA aan de slag te gaan.

De auteurs tonen in dit themanummer op hun eigen manier aan hoe waardevol ‘klein’ erfgoed kan zijn. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alle soorten erfgoed, niet enkel de meest bekende of waardevolle varianten. Want door onze blik te verleggen, leren we veel bij over het verleden en onze eigen geschiedenis. De redactie hoopt dan ook dat dit themanummer inspiratie kan bieden om de eigen erfgoedcollectie op een andere manier te bekijken en met elkaar te verbinden. Maar daarnaast hopen we ook dat de lezer geniet van de interessante bijdragen in dit nieuwe nummer van Tijd-Schrift.

Inhoud