Erf!

Ze duiken geregeld op tussen de overlijdensberichten in de krant. Korte, attenderende stukjes die titels dragen als ‘Wat moet u doen als u iets erft?’ en ‘Wat is een legaat?’ Tekstjes dus waarin de lezer in een paar zinnen deelaspecten van het erfenisrecht geserveerd krijgt, net als allerhande wetenswaardigheden die ermee verband houden. Meestal besluiten deze artikels met een doorverwijzing naar de portaalsite notaris.be, waar een uitgebreide sectie gewijd is aan ‘Erven en schenken’. Het is uiteraard niet toevallig dat dit soort informatie wordt ingepast tussen de necrologieën. Want ‘overlijden’ en ‘erven’ gaan hand in hand, al eeuwenlang, en van deze transfers zijn er talloze, fascinerende sporen te vinden in ons erfgoed en de organisaties die er zorg voor dragen.

En precies op die interessante transfer focust de Erfgoeddag 2015. Het korte, gebiedende ‘Erf!’ is de slogan van het evenement, dat dit jaar toe was aan de 15e editie. Het is een mooie traditie dat het tijdschrift dat u nu in handen houdt het eerste nummer van het nieuwe jaar wijdt aan de thematiek van deze in vele opzichten feestelijke dag van en voor het cultureel erfgoed én van de mensen die er – als professioneel of vrijwilliger – zorg voor dragen.

Er valt dan ook heel veel te vertellen over de geschiedenis van het erven en erfenissen en alles wat daar in het verleden én het heden bij kwam (en komt) kijken. Zoals in het erfgoedvertoog (en heus niet alleen het vertoog, ook de praktijk) keer op keer weer blijkt, draait het bij ‘erf’-goed niet alleen over de sporen van het verleden – die verzameld, in optimale omstandigheden bewaard en beheerd, onderzocht en ten slotte ook gebruikt of getoond worden in allerhande presentaties – maar eveneens over de toekomst van al die materiële en immateriële sporen. Een evenement als Erfgoeddag vraagt expliciet aandacht voor alles wat bij dat erfgoed en de zorg ervoor komt kijken. In zekere zin is ons cultureel erfgoed een collectieve erfenis, waarvoor de huidige generatie – waartoe u ook behoort, beste lezer – een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Wij zorgen, allemaal samen, voor het erfgoed van zij die na ons komen.

 

Inhoud