De kinderen van Roegier Gheeraerts. Goederen en familierelaties binnen een Brugs brouwersgezin, anno 1585

De familie Gheeraerts stond in Brugge in de tweede helft van de zestiende eeuw vooral bekend om het uitoefenen van het ambacht van het bierbrouwen. De familie bezat namelijk verschillende brouwerijen, verspreid over de stad. Het familiebedrijf bestond uit brouwerij ‘t Zweert, gelegen in de Zwarteleertouwersstraat in Brugge. Daarnaast werd er in de bronnen ook melding gemaakt van brouwerij De Schelpe over de Moorkensbrugge, die in het laatste kwart van de zestiende eeuw verkocht blijkt te zijn geweest, net als brouwerij ’t Schip, gelegen aan de westzijde van de Grote Markt, die eveneens verkocht was – dit keer om schulden af te betalen. Daarnaast bezat onder meer jongste zoon Claeys Gheeraerts ook een rente op een brouwerij in de stad Damme, maar het is niet meteen duidelijk in welke mate deze brouwerij verder gelinkt was aan de familie. Zowel vader Roegier als zijn oudste zoon Gheeraert waren actief in het brouwen en verbonden aan het brouwersambacht. Verschillende aanwijzingen in historische documenten, waaronder een vermelding van een betaling aan de deken van het brouwersambacht en een openstaande schuld voor het leveren van bier, geven daarvoor een doorslaggevend bewijs.

Download pdf