Dans en vermaak

Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is de naam van het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen vzw en vormt aldus de lang verwachte opvolger van Ons Heem. Tijd-Schrift is echter meer dan gewoon maar een opvolger, Tijd-Schrift is niet zomaar een tijdschrift. Het heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Dit is een hele mond vol en klinkt misschien wat theoretisch of abstract. Toch is het opzet van Tijd-Schrift in wezen simpel, duidelijk én tegelijk vernieuwend. We verklaren ons nader.

De erfgoedsector en heemkunde (of lokale geschiedschrijving) zijn steeds in beweging. Gelukkig maar. Dagelijks zijn duizenden mensen in Vlaanderen op al dan niet vrijwillige basis bezig met het bestuderen, inventariseren en beschermen van allerlei vormen van erfgoed. Dagelijks doorworstelen diverse heemkundigen de lokale archieven teneinde de diverse aspecten van lokale geschiedenis te onderzoeken en onder de aandacht te brengen. Hoewel de concepten ‘erfgoed’ en ‘heemkunde’ misschien het tegenovergestelde laten vermoeden, speelt vernieuwing daarbij een sleutelrol. Erfgoedwerkers en heemkundigen gaan steeds op zoek naar nieuwe manieren en/of nieuwe bronnen om hun activiteiten nieuw leven in te blazen, nieuwe ontdekkingen te doen of nieuwe visies op het verleden te formuleren.

Inhoud