Onderzoek naar rondtrekkende entertainers. Een geïntegreerde methode met diverse bronsoorten