Lichaam

Het lichaam fascineert. Sprekende getuigenis daarvan zijn de talloze bezoekers die het afgelopen jaar naar de activiteiten rond 500 jaar Vesalius trokken of huiverend en verwonderd de nieuwe opstelling van het notoire Körperwelten bezochten. Het lichaam wekt bewondering. Wekelijks vullen enthousiaste toeschouwers de theaters en de tribunes van atletiekarena’s of voetbalstadia om zich te vergapen aan de dansers en atleten die de grenzen van hun lichaam aftasten. Het lichaam frustreert. De zieken en gekwetsten die de wachtzalen van ziekenhuizen en dokterskabinetten vullen met hun kwalen (de een al zichtbaarder dan de andere) lijken een gezond lichaam tot een utopie te herleiden.

Inhoud