Sport in beweging. Wisselende visies op sport en lichaam

‘If you have a body, you’re an athlete’. Deze quote van Bill Bowerman, één van de medeoprichters van Nike Inc., omschrijft wonderwel de hedendaagse verhouding tussen sport en lichaam. Omdat ‘sport’ vandaag de dag zo’n ruim begrip is en aangezien ieder van ons beschikt over een lichaam, kan iedereen die beweegt als atleet worden bestempeld. Dat er ooit anders werd gedacht over de relatie tussen sport en lichaam is evident. Elk lichaam situeert zich immers niet buiten maar juist binnen een specifieke cultuur. Elke invulling van begrippen als ‘sport’ en ‘lichaam’ is dan ook onderhevig aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Vertrekkend vanuit de rijke collectie van het Sportimonium zullen we in dit artikel die wisselende visies trachten te schetsen vanuit een historisch-cultureel perspectief. Aan de hand van een tiental objecten die elk iets vertellen over de relatie sport en lichaam duiden we de belangrijkste ontwikkelingen aan. Daarbij willen we de lokale historicus enkele handvaten en invalshoeken aanreiken die toelaten om zelf aan de slag te gaan met het sporterfgoed van de eigen stad of gemeente.

Download pdf