Onderwijs

Voor u ligt een uit de kluiten gewassen editie van Tijd-Schrift met op de cover de Allegorie op het onderwijs, uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’, op 16 november 1809. Wijsheid en Godsdienst verwelkomen een jongen. De lijvigheid van dit nummer weerspiegelt de veelheid aan kansen die het thema ‘Onderwijs’ biedt voor onderzoek door lokale historici of erfgoedwerkers. Niet toevallig, want onderwijs heeft een aanzienlijke invloed op het leven elk individu. In dit Tijd-Schriftnummer worden enkele facetten belicht waaruit de maatschappelijke impact van onderwijs zal blijken en hoe de maatschappij het onderwijs beïnvloedt.

Dit Tijd-Schriftnummer plaatst de huidige onderwijshervormingen in een breder perspectief en biedt een waaier van diverse onderwijsvormen en -benaderingen doorheen de tijd, hoewel het onderwijs grotendeels een ‘moderne’ uitvinding is. De bijdragen worden weergegeven in een chronologische volgorde en gaan telkens dieper in de op de aard van de bronnen en de mogelijkheden voor lokaal onderzoek. Laat je inspireren door de rijkdom van de vele geschiedenissen van het onderwijs en wie weet krijg je een kus van de juf en mag je straks een bank vooruit.

 

Inhoud