Kies voor Erfgoed!

Voor de twintigste keer een thema kiezen lijkt misschien een hele opgave, maar het viel best mee. Het eerste nummer van een nieuwe jaargang staat immers traditiegetrouw in het teken van het Erfgoeddagthema. Dit jaar is dat ‘Kiezen’. De redactie vatte het plan op om in dit feestelijk jubileumnummer twintig (!) artikels te publiceren. Ze zouden een mooi beeld moeten schilderen van het diverse erfgoed dat in Vlaanderen wordt bewaard en gekoesterd door erfgoedinstellingen, -verenigingen en -liefhebbers. Bovendien zouden de artikels de lezer moeten prikkelen om het erfgoed verder te onderzoeken of het te gebruiken als bronnenmateriaal.

Twintig auteurs zijn in de pen gekropen om hun collectie met passie te verdedigen, onder de schijnwerpers te plaatsen en aan te prijzen als studiemateriaal. U kan als lezer kennis maken met een breed scala aan collecties: neogotische beelden, suikermeters, kloosterdagboeken, ledenlijsten, genealogische fiches, carnavalskostuumpjes, archeologisch glas, enzovoort. Als de ene instelling er al niet voor gekozen heeft om die bijzondere collectie te bewaren, dan doet blijkbaar een andere vereniging van erfgoedvrijwilligers het wel. Of omgekeerd kan natuurlijk ook. Het resultaat is dat we in Vlaanderen over een fantastische verscheidenheid aan erfgoed beschikken om het verhaal te vertellen van allerlei menselijke activiteiten in het verleden en de evolutie ervan.

We zouden het buitengewoon fijn vinden als één of meerdere auteurs u na het lezen van dit jubileumnummer zouden hebben geïnspireerd. Laat het ons weten als u een artikel heeft geschreven!

Inhoud