Bronnen over zeelui van de koopvaardij. Uit de collectie van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (negentiende en twintigste eeuw)

Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren bewaart 87 registers waarin ongeveer 180.000 namen van zeelui voor de periode 1845 tot 2003 geregistreerd staan. Het zijn de algemene stamboeken van de zeelui die op  koopvaardijschepen vaarden. Ze vormen samen met de monsterrollen een sleutelreeks van het archiefbestand van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen – de rechtsopvolger van het Waterschoutsambt Antwerpen. Dit archiefbestand is uniek, omdat het licht werpt op een beroepsgroep die in andere bronnen zelden aan bod komt en omdat de informatie gecentraliseerd bewaard wordt in één archiefbestand.

Download pdf