Lidmaatschap van de burgermaatschappij. Een breed spectrum aan historische bronnen

Zolang er ledenorganisaties zijn, zijn er ook ledenlijsten. Al bestaat er geen duidelijke definitie van een ledenorganisatie, je kan haar omschrijven als een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen dat enkel bestaat dankzij de gratie van zijn leden. Vakbonden, (de meeste) consumenten- organisaties, zorgverenigingen, partijen, coöperaties, enzovoort zijn allen leden- organisaties. Met het oog op de democratische werking van dit soort organisatie is het uiteraard noodzakelijk goed te documenteren wie effectief lid is. Op die manier kan ze een schat aan informatie verzamelen over haar leden, hun ideologische of maatschappelijke overtuigingen en over de sociale groepen waar elk lid afzonderlijk in frequenteert. Voor het bestuderen van de geschiedenis van je familie zijn deze ledenlijsten dan ook bijzonder interessante bronnen.

Download pdf