Bouwen aan het geheugen van een universiteit. Academisch en wetenschappelijk erfgoed aan de Universiteit Antwerpen

In onze huidige tijd is techniek alomtegenwoordig in het dagelijks leven, zowel op het werk als thuis, maar zo vanzelfsprekend als techniek tegenwoordig is, is het niet altijd geweest. De collectie wetenschappelijke instrumenten van de Universiteit Antwerpen biedt een inkijkje in de ontwikkeling die sinds de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden op dit gebied en opent interessante perspectieven voor het grote publiek, de heemkundige en de wetenschapper. Voor het grote publiek biedt de collectie wetenschappelijke instrumenten een boeiende confrontatie met de evolutie van de wetenschap en de concrete vragen die de wetenschappers ermee probeerden te beantwoorden. De heemkundige kan zich aan de hand van deze wetenschappelijke instrumenten een beeld vormen van de sociale en economische gevolgen van de uitvindingen en de introductie van de instrumenten in de fabrieken. De wetenschapper, ten slotte, voor wie industriële archeologie nog een betrekkelijk jonge discipline is, kan zijn onderzoeksdomein verbreden naar objecten en daaraan gerelateerde immateriële aspecten, zoals sociale en economische geschiedenis, migratie, tradities en vakbonden. Voordat deze perspectieven worden geopend, moet echter wel aan een voorwaarde worden voldaan: de inventarisatie en ontsluiting van de collectie wetenschappelijke instrumenten.

Download pdf