De collecties van KADOC-KU Leuven. Een schatkamer voor de lokale geschiedenis

Er is wellicht geen domein van onze samenleving te bedenken waarop religie geen invloed uitoefende: onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst en cultuur, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, media, landbouw en economie. KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, is een centrum dat zich al ruim veertig jaar toelegt op de veilige bewaring, het deskundige beheer, de maximale ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van die wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. KADOC is als interfacultair centrum werkzaam in de schoot van de KU Leuven en wordt als landelijke bewaarinstelling van erfgoed gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het beheert de publicaties, archieven en audiovisuele materialen van personen, organisaties en families vanaf 1750.

KADOC-KU Leuven bewaart geen lokale archieven, maar legt zich enkel toe op het aantrekken, bewaren en toegankelijk stellen van erfgoed van het bovenlokale niveau (internationaal, landelijk, provinciaal, arrondissementeel). Minder bekend is evenwel dat die bovenlokale collecties vaak ook een schat aan gegevens bevatten voor de lokale geschiedenis. Over alle gemeenten en parochies in Vlaanderen is informatie aanwezig, soms beperkt, maar vaak ook overvloedig. De beoefenaar van de heemkunde komt ruim aan zijn/haar trekken. Velen vonden trouwens hun weg al naar de KADOC- leeszaal; bij anderen bestaat er – ten onrechte – nog wat drempelvrees. Enkele dwarsdoorsneden uit de KADOC-collectie kunnen heemkundigen misschien over de streep trekken om de verplaatsing naar Leuven te maken. Ik voeg ter illustratie ook enkele voorbeelden toe met betrekking tot mijn ‘heem’ van afkomst, het Noord-Limburgse Achel.

Download pdf