Het Fonds Saint Jean-François Régis. Een uniek maar weinig bekend genealogisch archieffonds

In 1987 contacteerde het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen Familiekunde Vlaanderen, toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF). Ze hadden een ‘berg oude papieren’ en vroegen zich af of de genealogische vereniging deze wilde overnemen. Zo niet, dan zouden de documenten verbrand worden. De berg bleek 108 lopende meter aan materiaal te zijn, en de oude papieren bleken uiterst waardevol voor genealogisch onderzoek. Daarom werd het overgebracht naar het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem, waar het zich vandaag nog steeds bevindt. Het Fonds Régis bevat 100.000 dossiers rond kerkelijke en burgerlijke huwelijken die in Brussel en omgeving afgesloten werden tussen 1867 en 1921. Maar niet enkel voor genealogen is het fonds interessant, ook heemkundigen en erfgoedonderzoekers kunnen het gebruiken in hun onderzoek.

Download pdf