Migratie

Zes jaar nadat het Actieplan Interculturaliseren van de Vlaamse Regering door middel van een aangepast subsidie-beleid de erfgoedsector aanspoorde tot het behandelen van migratiethemata, blijven de reacties op de beleids-doeleinden van de Vlaamse regering verdeeld. De redactie van Tijd-Schrift vond dit een goede reden om in haar derde themanummer een brede waaier van experts te laten tonen hoe zij in hun werk erfgoed en migratie aan bod laten komen. De teksten maken duidelijk hoe erfgoedconsulenten actief op nationaal of op lokaal niveau, archivarissen, heemkundigen en wetenschappers vanuit verschillende invalshoeken het migratiethema invulling geven. De in dit nummer verzamelde bijdragen kunnen de aanleiding vormen voor een moment van reflectie op wat zich stilaan als een zelfstandig onderzoeksdomein begint af te tekenen.

Wij hopen dat lezers inspiratie kunnen putten uit de inhoud van dit themanummer. Misschien zet het enkele wetenschappelijke onderzoekers en heemkundigen ertoe aan om met de vermelde zoek- instrumenten aan de slag te gaan en aspecten van (lokale) Belgische migratiegeschiedenissen aan het licht te brengen. Misschien vinden erfgoedcellen in de teksten van Katrijn d’Hamers en van Karim Ettourki en Piet Creve pistes voor het opzetten van toekomstige samenwerkingsverbanden. Hopelijk biedt het brede opzet van het nummer ook stof tot nadenken voor beleidsmakers. Toch formuleren wij deze aanbevelingen zonder het respect voor de eigen disciplines te verwaarlozen.

Inhoud