De andere landen van belofte. Migratie naar Engeland van de veertiende tot de zestiende eeuw

Het recent gelanceerde project ‘England’s Immigrants’ wil tegen 2015 een online zoekinstrument ontwikkelen met degegevens van naar schatting 80.000 migranten die tussen 1330 en 1550 in Engeland resideerden. Dit artikel beschrijft de achtergrond en doelstellingen van dit project, en behandelt de bronnen voor de geschiedenis van de migratie naar Engeland tijdens de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode. Dit wordt geïllustreerd met de case study van de familie van Upstall in York, een mooi voorbeeld van middeleeuwse volgmigratie.

 

Download pdf