Ambachten en vakmanschap

Op 15 mei 2018 lanceerde Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz, een nieuwe subsidie voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject. Het kan daarbij gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om het bedrijven van bepaalde podiumkunsten. Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit. En dat als het niet voortdurend wordt doorgegeven, dreigt te verdwijnen. Rust roest, en dat geldt bij uitstek voor ambachten in deze snel veranderende samenleving. Het Vlaamse erfgoedbeleid zoekt met bovenstaande actie aansluiting bij het ‘Living Human Treasures’-programma van Unesco, dat sinds het midden van de jaren negentig loopt. Unesco omschrijft deze ‘levende menselijke schatten’ als personen die op een hoog niveau kennis en vaardigheden hebben, gelinkt aan immaterieel erfgoed.

Om het belang van dit erfgoed kracht bij te zetten, plaatste FARO vakmanschap uitdrukkelijk op de agenda tijdens Erfgoeddag onder de titel ‘Hoe maakt u het?’. Het eerste nummer van iedere jaargang van Tijd-Schrift sluit traditiegetrouw graag aan bij het thema van Erfgoeddag. Vakmanschap heeft vele verrassende lagen en insteken die dit nummer van Tijd-Schrift ook tracht te reflecteren.

Inhoud