Vorming documentaire collectie

Digitale kaarten maken in QGIS voor je historisch onderzoek

QGIS

Via het gratis programma Quantum GIS (QGIS) kan je zelf aan de slag om digitale kaarten van gemeenten te maken. Tijdens de kennismakingsessie willen we ingaan op wat Quantum GIS precies is en jullie vragen verkennen over het gebruik van het programma. We gaan aan de slag met het oorspronkelijk kadaster en Popp-kaarten. Aan de hand van deze voorbeelden raak je vertrouwd met het programma en krijg je alle kennis mee om een eigen kaart te maken die jouw lokaal onderzoek visueel kan ondersteunen, bijvoorbeeld in een tijdschriftartikel of op een website.

Degenen die zich na de eerste sessie verder willen verdiepen, kunnen deelnemen aan ons lerend netwerk. In dit netwerk richten we ons op het digitaal maken van fysieke kaarten op perceelsniveau voor een gemeente. We gaan in op specifieke aspecten van QGIS aan de hand van een praktijkvoorbeeld met Popp-leggers. Samen pakken we obstakels aan om tot een beter resultaat te komen.

Infosessie crowdfunding: Hoe zorg je ervoor dat het publiek investeert in je kleinschalig erfgoedproject?

Wil je graag jouw erfgoedproject financieren via crowdfunding of publieksfinanciering? Weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Vraag je je af welk soort projecten doorgaans kans hebben op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject? Via de infosessie krijg je stap voor stap informatie over het proces van crowdfunding en de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform. Dit platform werd in januari 2021 gelanceerd. Het wil kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel mee helpen realiseren via participatieve crowdfunding.

Waarom? 

 • Crowdfunding biedt mooie kansen om projecten op een alternatieve manier te financieren. 
 • Via crowdfunding kan je er bovendien voor zorgen dat jouw publiek zich nauwer betrokken voelt bij het erfgoed dat jij beheert. 
 • Nieuwsgierig? Lees in de Geef om erfgoed-krant hoe Patrick en Katrien van Heemkring Oostkamp met crowdfunding de aankoop en restauratie van een schilderij voor elkaar kregen. 
 • Deze video met getuigenissen van vier geslaagde erfgoedcrowdfundingsprojecten geeft je alvast een idee van wat met crowdfunding via Geef om erfgoed te bereiken valt!

Wat haal je eruit? 

 • Tijdens deze informatiesessie krijg je eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector.  
 • Je krijgt ook uitleg over de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform waarop kleinschalige erfgoedprojecten gelanceerd kunnen worden. 
 • Vervolgens ga je zelf aan de slag en vertrek je met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Bij die laatste stap kan je dan verdere begeleiding van je project krijgen via twee workshopsen gratis  één-op-één begeleiding op maat. Zo krijg je ondersteuning over de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. 

Voldragen projecten kunnen worden geselecteerd om te lanceren op het Geef om erfgoed-platform. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op de projectpagina. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Lees meer over de resultaten, het hoge slagingspercentage en de geslaagde projecten. 

Schrijf je alvast in voor de infosessies via onderstaand inschrijvingsformulier. 

De workshops volg je best pas als je deelgenomen hebt aan de infosessie. 

Meer info: https://historiesvzw.be/projecten/erfgoedcrowdfunding/ 

Lesgever

Charlotte Brandsma (Growfunding)

Tijdstip

De infosessie vindt plaats op de onderstaande datum van 20u tot maximaal 21u30. Het is een online infosessie.

Datum

 •   Maandag 18 december 2023 (online)

Prijs

Deze infosessie is gratis. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.

 

Webinar ‘Hoe krijg je erfgoed op de agenda van het lokale beleid?’

In oktober 2024 staan er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op de planning. Voor erfgoedvrijwilligers zijn steden en gemeenten een belangrijke partner. Hoe kan je als erfgoedvrijwilliger inspraak krijgen en het beleid beïnvloeden? Welke initiatieven kan je nemen en hoe hangt dit samen met de dagelijkse werking van je vereniging of organisatie?

Waarom zou je als erfgoedvrijwilliger aan lokale beleidsbeïnvloeding doen? Wat kan een slimme strategie zijn én wat past bij jouw werking? Je komt het allemaal te weten tijdens dit interactieve webinar!

Je krijgt inzichten en inspiratie over beleidsbeïnvloeding, lobby en tendensen in het beleid van steden en gemeenten. Je krijgt concrete tools om mee aan de slag te gaan en er is ruimte voor interactie en vraagstelling.

Spreker

David Nassen (IDEA Consult)

Waar en wanneer?

Dinsdag 7 november 2023, 19:30 – 21:00

Online via Zoom

Prijs

Deelnemen aan dit webinar is gratis, maar schrijf je wel in via het inschrijvingsformulier!

Webinar ‘Processies en omgeving. Een dans tussen traditie en landschap’

Onder de noemer ‘Op handen gedragen’ werken Histories, PARCUM en KADOC al tien jaar samen over het erfgoed van processies. Op woensdag 25 oktober organiseren zij een webinar over het thema ‘processies en omgeving’. Iedereen die processies en hun erfgoed op handen draagt is van harte welkom!

Processies zijn onlosmakelijk verbonden met hun ruimtelijke context. Om de evoluerende identiteit van deze optochten te begrijpen, is inzicht in de interactie met de ruimte waarin ze zich bewegen cruciaal. De landschappen die door processies worden bewandeld, dragen daar ook de sporen van: patronen worden uitgezet, parcours uitgestippeld, markeringen aangebracht, grenzen getrokken, enzovoort. Al te vaak wordt de wisselwerking tussen processies en hun omgeving onvoldoende (h)erkend. Een beter begrip van de landschappelijke inbedding van processies biedt nochtans kansen om duurzaam toekomst te geven aan de processiecultuur en de ondersteunende netwerken te verbreden. Kortom, stilstaan bij de ruimtelijke context van een processie laat toe om de horizon te verruimen en nieuwe paden in te slaan.

Het webinar ‘Processies en omgeving. Een dans tussen traditie en landschap’ wil de veelzijdige relatie tussen processies en hun ruimtelijke context verkennen, via enkele inspirerende toelichtingen en ruimte voor interactie.

Sprekers

Prof. dr. Anne-Françoise Morel (KU Leuven)

Iris Steen (Regionale Landschappen)

Ulrike Jacobs (Regionale Landschappen)

Bert Verheyden (PARCUM)

Joris Colla (KADOC-KU Leuven)

Waar en wanneer?

Woensdag 25 oktober 2023, 20:00 – 21:45

Online via Zoom

Programma

20.00 u. – Welkom

20.10 u. – Keynote – Achter-, voor- of ondergrond: de rol van het landschap in processies en ommegangen, Prof. dr. Anne-Françoise Morel (KU Leuven)

20.30 u. – Hoe versterken we de relatie tussen landschap, mensen en processies nu? Iris Steen en Ulrike Jacobs (Regionale Landschappen)

21.00 u. – Vragenronde

21.10 u. – Het platform ‘Kapelletjes in Vlaanderen’: de relatie tussen processies en klein religieus erfgoed participatief in kaart brengen, Bert Verheyden (PARCUM) en Joris Colla (KADOC-KU Leuven)

21.30 u. – Vragenronde

21.40 u. – Conclusies

Prijs

Deelnemen aan deze uitwisselingsessie is gratis, maar schrijf je wel in via het inschrijvingsformulier

Meer informatie?

Contacteer Frea Vancraeynest op frea.vancraeynest@histories.be of op telnr. 0495 56 12 48. 

Vorming gevangenis- en rechtbankarchieven

Webinar: Aan de slag met gevangenis- en rechtbankarchieven (19de-20ste eeuw)

Vorming gevangenis- en rechtbankarchieven

In dit webinar trekken we naar de onderbuik van de samenleving. Je maakt kennis met ‘criminelen’ zoals Bertha en Jozef Corvilain. De Gentse Bertha was een ongehuwde korsetmaakster met twee kinderen die in 1924 voor het helpen bij abortus een jaar achter de tralies vloog. De Antwerpse Jozef, een rijke fabrieksdirecteur, moest in 1890 maar liefst vijf jaar naar de gevangenis wegens aansprakelijkheid voor de ontploffing van zijn buskruitfabiek op 6 september 1889.

Je leert in welke archieven je meer informatie kan vinden over Bertha, Jozef en de 120.000 andere mannen en vrouwen die in de 19de en de vroege 20ste eeuw een straf uitzaten in een Belgische gevangenis.

Gevangenisarchieven en de betrokken rechtbankdossiers zijn unieke bronnen voor familiegeschiedenis en lokale geschiedenis. Jammer genoeg zijn deze bronnen nauwelijks gekend. Dit webinar wil daar verandering in brengen.

LESGEVER

An Vandenberghe (Rijksarchief)

WAAR EN WANNEER?

 • Woensdag 9 oktober 2024, van 19u tot 20u30
 • Online via Microsoft Teams

PRIJS?

Gratis

MEER INFORMATIE?

Contacteer Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@histories.be of op 0495 56 12 44.

Een groep mensen kijkt naar een presentatie

Webinar: Hoe maak je anderen enthousiast voor je lokaal erfgoed zodat je erfgoedvereniging blijft groeien?

Beleidsbeïnvloeding is een begrip dat bij mensen verschillende emoties oproept. Denk jij aan strategisch lobbyen, belangenbehartiging of het verkrijgen van waardevolle steun? Bij elk van deze gedachten kom je best eens luisteren naar ons webinar. 

Eén ding is zeker: je streeft met je zorg om erfgoed een waardevol maatschappelijk doel na. Daarin slagen vraagt inzicht, inzet en geloof in je doel. Alleen zo kan je anderen enthousiast maken voor je streven. In het bijzonder zij die jouw vereniging kunnen ondersteunen op verschillende manieren, denk maar aan je gemeente, gemeenschap en vrijwilligers. Ook weet je best wie je bondgenoten zijn en hoe je eventuele tegenstanders tot bondgenoten kan maken. 

In dit webinar ga je aan de slag met concrete strategieën en wissel je ervaringen uit met andere deelnemers.  

LESGEVER

David Nassen (IDEA Consult)

Webinar: Samen weeg je mee(r)! Hoe vind je medestanders in lokale beleidsbeïnvloeding?

De belanghebbenden in kaart brengen is een belangrijke stap als je wil wegen op lokaal beleid. In dit webinar krijg je talrijke concrete voorbeelden en handige instrumenten aangereikt waarmee je aan de slag gaat om je eigen belanghebbenden in kaart te brengen.

We stellen ons de volgende vragen: 

\ Wie zijn medestanders en wie zijn mogelijke tegenstanders?

\ Welke tegenstanders kunnen eventueel medestanders worden en hoe krijg je dat voor elkaar?  

\ Wat verhoogt je slaagkansen in een samenwerking? 

 

Naast een aantal oefeningen om toe te passen op je eigen situatie, is er ruimte om vragen te stellen aan de lesgever en andere deelnemers.  

 

Een grote groep mensen poseert voor een bloemencorso

Webinar: Waarom is het belangrijk om je lokale bevolking te vertellen waarmee jullie bezig zijn?

Een grote groep mensen poseert voor een bloemencorso

Buurtschap Westhoek Bloemencorso Loenhout 2022

Een sterke achterban creëren heeft zo zijn voordelen: het zorgt voor nieuwe leden en misschien zelfs nieuwe bestuursleden die samen met jou aan de kar trekken. Want, geef toe, iets met een kleine groep doen heeft zijn beperkingen. Bovendien vallen jullie met een grote groep ook extra op bij politici en beleidsmensen. In deze workshop bekijken we hoe we die inspanningen met meer mensen kunnen delen.

We stellen ons de volgende vragen:

 • Wat helpt of verhindert net dat meer vrijwilligers meewerken?
 • Wat maakt dat mensen samen voor iets willen opkomen?
 • Hoe krijg je mensen met een verschil in engagement en beschikbare tijd mee?

In deze workshop kunnen jullie hierrond ervaringen met andere deelnemers uitwisselen.

LESGEVER

David Nassen (IDEA Consult)

WAAR EN WANNEER?

 • Donderdag 16 mei 2024, van 19.30 tot 21.30 uur 
 • Online via Zoom
Vorming zorg voor je papier

Webinar: Zorg voor je papier. Vermijd schade aan je collectie!

Vorming zorg voor je papier

Zitten er boeken, kranten, tijdschriften, knipselmappen, affiches of archiefmateriaal in je collectie? Deze prachtige bronnen zitten boordevol historische informatie. Ze verdienen het om op lange termijn in goede staat bewaard te worden, zodat ook de toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Maar hoe pak je dat aan, binnen jouw budget en mogelijkheden?

In dit webinar kom je te weten welke zorg dit soort collecties nodig heeft. Wat is er typisch aan papieren erfgoed, en in het bijzonder aan bibliothecair erfgoed zoals boeken, tijdschriften en kranten? Aan de hand van tips die je in de praktijk kan toepassen ontdek je welke schade vaak voorkomt bij dit soort collecties. Hoe herken je die en wat kan je eraan doen? En vooral: hoe voorkom je dat er bijkomende schade ontstaat? Voor iedereen met een hart voor papieren erfgoed!

Waar en wanneer?

Het gaat over dezelfde sessie die op verschillende momenten wordt aangeboden:

 • Donderdag 29 februari 2024 van 19u tot 20u30
 • Dinsdag 5 maart 2024 van 19u tot 20u30

Online via Microsoft Teams

Prijs

Het inschrijvingsgeld per vormingsavond bedraagt 5 euro voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen, studenten en leerkrachten. Andere deelnemers betalen 15 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling.

Meer informatie?

Contacteer Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of op 0495 56 12 44

© Stadsarchief Mechelen

Werksessie: digitale lijsten van bevolkingsregisters: rijker dan je denkt

© Stadsarchief Mechelen

De bevolkingsregisters zijn een veelvuldig gebruikte bron voor historisch onderzoek. Sommige bevolkingsregisters zijn online beschikbaar, waardoor je dan gegevens van wie waar woonde eenvoudig kan terugvinden. Om meer te halen uit bevolkingsregisters voor je onderzoek, is het interessant om de gegevens in een digitale lijst samen te brengen.

In deze gratis werksessie zullen we ons niet richten op de bron van het bevolkingsregister zelf, maar zullen we ons juist verdiepen in het maken, bewerken en verbeteren van dergelijke digitale lijsten. Je leert hoe je ze kan maken en aanpassen aan je wensen. Samen onderzoeken we hoe het structureren van informatie nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt. Daarnaast bespreken we hoe je jouw onderzoek kan delen met andere erfgoedonderzoekers.

Lesgevers:

Hendrik Vandeginste (Histories) en Lisa Tijtgat (Histories)

Waar en wanneer?

Dinsdag 12 december 19u – 20u30

Online via Microsoft Teams

Prijs

Gratis

Meer informatie?

Contacteer Lisa Tijtgat op lisa.tijtgat@histories.be of op telnr. 0492 11 54 71.

Deze werksessie behoort tot een reeks van laagdrempelige toelichtingen in verband met digitale lijsten. Eerder werd de burgerlijke stand behandeld. In deze sessie wordt enkel gefocust op het bevolkingsregister.

Digitale lijsten van kiezerslijsten

Werksessie: Digitale lijsten van kiezerslijsten: rijker dan je denkt!

Digitale lijsten van kiezerslijsten

Kiezerslijsten zijn een veelvuldig gebruikte bron voor historisch onderzoek. In een kiezerslijst nam men de personen op die mochten stemmen voor de verschillende bestuursniveaus: gemeente, provincie, land.  Om meer te halen uit kiezerslijsten voor je onderzoek, is het interessant om de gegevens in een digitale lijst samen te brengen. Zo bekijken we hoe het structureren van informatie nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt.

In deze gratis werksessie zullen we ons verdiepen in het maken, bewerken en verbeteren van dergelijke digitale lijsten. Er wordt minder aandacht geschonken aan de bron van de kiezerslijsten zelf. Samen onderzoeken we hoe je start met een digitale lijst die is aangepast aan je wensen. Ten slotte bespreken we hoe je jouw onderzoek kan delen met andere erfgoedonderzoekers.

Lesgevers

Hendrik Vandeginste en Lisa Tijtgat (Histories)

Waar en wanneer?

 • Dinsdag 23 april van 19u30 tot 21u
 • Online via Microsoft Teams

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor deze werksessie bedraagt 5 euro voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen, studenten en leerkrachten. Andere deelnemers betalen 15 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling.

Meer informatie?

Contacteer Lisa Tijtgat op lisa.tijtgat@historiesvzw.be of op telnr. 0492 11 54 71.

Deze werksessie behoort tot een reeks van laagdrempelige vormingen rond digitale lijsten. Eerder werden de aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters behandeld. In deze sessie wordt enkel gefocust op kiezerslijsten.