Metaaldetectie

Metaaldetectie is het zoeken van metalen voorwerpen in de ondergrond met behulp van een metaaldetector of in het water met een vismagneet. Vaak worden er archeologische artefacten gevonden en dat maakt van de metaaldetectorist een belangrijke erfgoedspeler met een grote verantwoordelijkheid.

De artefacten hebben veelal een rijke historische achtergrond. Bovendien zijn ze onderhevig geweest aan verschillende weersomstandigheden, waardoor de archeologische context soms moeilijk te achterhalen is. Hoe ga je dan het best om met zo'n vondsten? Histories biedt vormingen, begeleidingen en advies aan voor ieder die zich bezighoudt met of belangstelling heeft voor metaalvondsten. Dit betekent dat niet alleen metaaldetectoristen, maar ook erfgoedverenigingen en andere geïnteresseerden bij ons terecht kunnen. In ons aanbod vind je informatie terug over hoe je je vondsten registreert, reinigt, bewaart en determineert. Verder kan je hier ook interviews lezen met verschillende metaaldetectoristen, die hun ervaringen, alsook praktische tips delen.

 

ONTDEK WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN DOEN:

EHBMAanbodInterviewsFAQ's

Memorandum

DE ERFGOEDVRIJWILLIGER: ZORGDRAGER EN AMBASSADEUR

Van metaaldetectoristen over archeologische werkgroepen tot heemkundige kringen: vrijwilligers spelen een cruciale rol in het behoud en de publieksontsluiting van ons onroerend erfgoed. Hun inzet, kennis en expertise verdienen serieuze erkenning en meer ondersteuning van de overheid. Daarom schreven we een zogenaamd ‘memorandum’. In die nota adviseren we de toekomstige beleidsmakers over nieuwe initiatieven die ze kunnen nemen ten voordele van de vrijwilliger.  

We pleiten onder meer voor: 

  • Dat de beleidsmakers het grote potentieel van metaaldetectie en de vele vrijwilligers ten volle erkennen en benutten 
  • Dat er meer netwerken groeien tussen erfgoedvrijwilligers, erkende archeologen, erfgoedbeheerders, IOED’s en wetenschappelijke instellingen 
  • Dat vrijwillige onderzoekers en erfgoedwerkers meer kunnen participeren aan het maatschappelijk debat rond onroerend erfgoed 
  • Dat er meer afstemming, samenwerking en kennisdeling is tussen onroerend en cultureel erfgoed, zeker op het lokale niveau

Lees het volledige memorandum hier!

 

 

EHBM: Eerste Hulp Bij Metaaldetectie

Eerste Hulp Bij Metaaldetectie! Soms is het niet altijd duidelijk wat kan en wat niet kan. Waar mag je met je metaaldetector aan het werk gaan? Aan welke voorwaarden moet je voldoen vooraleer je mag beginnen? Hoe ga je het best in de praktijk te werk?

Met EHBM proberen we een antwoord op al je vragen te formuleren! Zo willen we je wegwijs maken in de regelgeving van het Agentschap Onroerend Erfgoed, maar geven we je ook allerlei handige tips voor je metaalvondsten.

 

 

 

Ons aanbod

VORMINGEN

Histories inspireert, informeert en ondersteunt erfgoedvrijwilligers met een gevarieerd vormingsaanbod. Vormingen kunnen zowel op eigen initiatief als in overleg en samenwerking met andere actoren georganiseerd worden. Naast fysieke vormingen voorzien we ook online vormingen waarvan een deel kan herbekeken worden.

Hou deze pagina steeds in de gaten voor komende vormingen rond metaaldetectie of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Komende vormingen:

  • Vormingsreeks Archeologie in de Kempen:
    • Metaalvondsten determineren | 21 september 2024
    • Begeleid depotbezoek | 23 november 2024

Afgelopen vormingen:

Ook benieuwd naar andere vormingen van Histories of ben je geïnteresseerd in heemkunde, genealogie en/of cultuur van alledag? Bekijk dan ons ruimer aanbod:

EVENEMENTEN

Inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen we verschillende evenementen, congressen en studiedagen. Dit kunnen zowel terugkerende evenementen als nieuwe initiatieven zijn.

Komende evenementen:

Afgelopen evenementen:

 

ADVIES & BEGELEIDING

Histories staat klaar met advies en begeleiding rond registratie, onderzoek, beheer, sensibilisering, vrijwilligers werven en tal van andere aspecten. Interesse, een vraag of een concreet idee? Contacteer dan anouk.hazelof@histories.be

 

 

FAQ's

Heb je na het doornemen van de EHBM nog niet alle nodige informatie teruggevonden? Neem dan een kijkje tussen onze veelvoorkomende vragen!