Zijn je vzw-statuten al aangepast? (de tijd dringt)

We ondervinden momenteel een technisch probleem bij sommige inschrijvingsformulieren.
Mocht je problemen ondervinden bij het inschrijven, gelieve dan je inschrijving te mailen naar info@historiesvzw.be met vermelding van de naam van de vorming.

Eind 2023 moeten alle vzw’s hun statuten aangepast hebben aan de ‘nieuwe’ vzw-wetgeving (die intussen reeds dateert van 2019!). Vzw’s die deze aanpassing nog niet deden, en zeker zij die niet weten hoe eraan te beginnen, schieten dus best in actie. Want niet alleen moet er een nieuwe tekst liggen, je hebt ook een bijzondere algemene vergadering nodig die deze goedkeurt. Histories wil erfgoedverenigingen met een vzw-structuur bij hun statutenwijziging helpen.

Via deze online infosessie krijg je praktisch advies bij het herschrijven van je statuten en kan je ook je vragen stellen aan de lesgever.

Lesgevers?

Hannelore Hermans en Sarah Denoo van Scwitch

Wanneer en waar?

Dinsdag 30 mei 2023, 20u-22u
Online

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen, studenten en leerkrachten. Andere deelnemers betalen 15 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling.

Meer informatie?

Contacteer Els Vervaet op els.vervaet@historiesvzw.be

Doelgroep

Erfgoedverenigingen met een vzw-structuur

Organisatie en partners

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot één dag voor de vorming via onderstaand inschrijvingsformulier. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier onder deze link!

Online infosessie crowdfunding: Hoe zorg je ervoor dat het publiek investeert in je kleinschalig erfgoedproject?

Wil je graag jouw erfgoedproject financieren via crowdfunding of publieksfinanciering? Weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Vraag je je af welk soort projecten doorgaans kans hebben op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject? Via deze opname van de infosessie van 25 januari 2022 krijg je stap voor stap informatie over het proces van crowdfunding en de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform. Dit platform werd in januari 2021 gelanceerd. Het wil kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel mee helpen realiseren via participatieve crowdfunding.
Waarom? 

Wat haal je eruit? 

 • Tijdens deze informatiesessie krijg je eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector.  
 • Je krijgt ook uitleg over de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform waarop kleinschalige erfgoedprojecten gelanceerd kunnen worden. 
 • Vervolgens ga je zelf aan de slag en vertrek je met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Bij die laatste stap kan je dan verdere begeleiding van je project krijgen via twee workshopsen gratis één-op-één begeleiding op maat. Zo krijg je ondersteuning over de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. 

Voldragen projecten kunnen worden geselecteerd om te lanceren op het Geef om erfgoed-platform. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op de projectpagina. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Ook de volgende jaren zullen er immers oproepen voor projecten gelanceerd worden. Ondertussen haalde het crowdfundingsplatform Geef om erfgoed in 2021 92 000 euro op. Lees meer over de resultaten, het hoge slagingspercentage en de geslaagde projecten. 

De workshops volg je best pas als je deelgenomen hebt aan de infosessie. 

Sprekers

Charlotte Brandsma (Growfunding) / inleidende uitleg over partnerschap door Daphné Maes (Histories – 4 min)

Gelegenheid

Online infosessie van 25 januari 2022

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Powerpointslides

Download de PowerPointpresentatie van deze infosessie

Organisatie

Voor dit project werkt Erfgoed in de Praktijk (een samenwerkingsverband rond vorming van Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds) samen met Growfunding (www.growfunding.be) een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Het Geef om erfgoed-platform wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Meer informatie?

zie https://histories.be/projecten/erfgoedcrowdfunding/ en www.geefomerfgoed.be

 

 

‘Een betaalde job kunnen we haar niet geven, maar we helpen wel contacten te leggen’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Koninklijke Heemkring Hoghescote. Zij werken samen met Iraanse vluchtelinge en archiefmedewerkster Kiandokht Torabi.

 • Een Iraanse vluchtelinge ontsluit het archief van auteur Paul Arren.
 • Zo oefent ze haar Nederlands en doet ze relevante ervaring op in België.
 • Het initiatief kwam van een arbeidstrajectbegeleider die een begeleider zocht voor de vluchtelinge.

André De Vleeschouwer is voorzitter van de Koninklijke Heemkring Hoghescote in Kapellen. Het studie- en documentatiecentrum heeft een uitgebreid archief over de geschiedenis van het dorp en de omgeving.

In december 2020 zei een arbeidstrajectbegeleider aan voorzitter André De Vleeschouwer van Hoghescote dat hij een begeleider zocht voor Kiandokht Torabi. Pas gevlucht uit Iran, samen met haar zoontje. Iraans masterdiploma en twintig jaar ervaring in toerisme en erfgoed. Ze wilde ook haar Nederlands oefenen.

André: ‘Meestal staan we wel open voor dergelijke initiatieven. Haar achtergrond sloot ook mooi aan bij wat wij doen.’ De kring had net het archief geërfd van auteur Paul Arren over kastelen in België. ‘120 archiefdozen zonder zoekstructuur. Dus toen stonden we voor de keuze: ofwel gooien we het weg, ofwel moeten we het deftig ontsluiten.’ Een werkje waar ze alle hulp bij konden gebruiken. ‘Wij werken vooral met vrijwilligers en dan moet je vertrekken van het idee dat alle beetjes helpen om een groter doel te bereiken. Er is gigantisch veel werk, dus het is een kwestie van steentjes verleggen.'

Opstap naar werk?

‘Kiandokht doorzoekt het archief van Paul Arren en schrijft trefwoorden op. De documenten zijn meestal in het Nederlands maar er zijn ook Franstalige documenten bij. Ze slaagt er redelijk goed in om te herkennen waar het over gaat en wat het belangrijkste is.’ Zo oefent Kiandokht haar Nederlands. Volgens André boekt ze ook vooruitgang en neemt haar snelheid toe. André wil haar graag verder helpen aan een betaalde job: ‘Die kunnen wij haar niet geven, maar ik help haar om contacten te leggen.’

 

"Verschillende mensen raadden me aan om een betaalde baan te zoeken, maar ik wil werk dat aansluit bij mijn werkervaring.

Doelgericht vrijwilligerswerk

Kiandokht wil graag een job in de erfgoedsector in België. Sinds januari 2021 doet ze drie uur per week vrijwilligerswerk bij de heemkundige kring. ‘Verschillende mensen raadden me aan om een betaalde baan te zoeken, maar ik wil werk dat aansluit bij mijn werkervaring. Ik vind dit vrijwilligerswerk leuk om te doen, de tijd vliegt altijd voorbij en ik doe relevante ervaring op in België.’ Ze is erg gedreven en leergierig: ‘Het vrijwilligerswerk helpt me om beter Nederlands te lezen. Sommige rapporten zijn in het Frans, maar mijn Frans is niet goed. Nadat ik het Nederlands onder de knie heb, wil ik Frans leren, want in de toerisme- en erfgoedsector – eigenlijk overal in België – is Frans heel belangrijk.’ Ze volgt twee keer per week Nederlandse les en studeert thuis Nederlands via YouTube en tv.

www.heemkring-hoghescote.be

‘Eigenlijk is mijn droom wel een beetje uitgekomen’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende, waar vrijwilligers met autisme een belangrijke rol vervulden.

 • In één jaar tijd voerden vier vrijwilligers met autisme 100.000 namen in.
 • Ook voor IT werkt de organisatie samen met een vrijwilliger die niet terechtkan in het reguliere arbeidscircuit.
 • Hier stopte het project toen het werkatelier een vergoeding vroeg voor het werkmateriaal.

Bernard Legrand is voorzitter van de het documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende. De vrijwilligers maken genealogische informatie online toegankelijk.

Bernard Legrand droomde er al lang van om veel indexen uit de meer dan 15.000 boeken van de rijke bibliotheek te verwerken in een databank. In theorie niet zo moeilijk, maar in de praktijk een behoorlijk intensief karwei.

Bernard is al een paar jaar op pensioen. ‘Ik werkte in een secundaire school voor personen met een beperking: doven, blinden en mensen met autisme. Vooral voor die laatste groep zochten we oefeningen voor het gebruik van Access op school. In het begin waren die nogal repetitief. En ik dacht: dat kunnen die goed, zo’n index ingeven.’ Later kwam Bernard in contact met een werkproject voor volwassenen met autisme. Ze zochten er werk dat die mensen in hun tempo kunnen doen in een aangepaste setting. Bij personen met een mentale beperking gaat het vaak om seriewerkjes zoals plooiwerk. Mensen met autisme zijn even verstandig als andere mensen, maar door hun autisme kunnen ze vaak niet terecht in een gewoon arbeidsmilieu. Het begeleidingscentrum was blij met het computerwerk voor de erfgoedvereniging.’

100.000 namen foutloos ingevoerd

Bernard kopieerde indexen uit de boeken in het documentatiecentrum. Hij bracht die zelf naar de werkplaats, telkens als de vorige indexen klaar waren. Een viertal vrijwilligers voerde uiteindelijk in één jaar 100.000 namen in. ‘Er stond geen enkele fout in, dat was heel correct getypt, ik moest dat zelfs niet meer controleren.’ Momenteel staan er ongeveer 2.700.000 familienamen in de digitale databank. ‘Dus eigenlijk is die droom wel wat uitgekomen, voor een stuk dankzij dat projectje.’ Na enkele jaren stopte de samenwerking. Het werkatelier vroeg een vergoeding voor het werkmateriaal, maar het documentatiecentrum had daar het geld niet voor. Toch hoopt Bernard opnieuw zo’n samenwerking op te starten. ‘Ik droom er bijvoorbeeld ook van om onze 500.000 rouwbrieven nog te digitaliseren. Is een of ander project niet subsidieerbaar door de Vlaamse overheid?’

 

"Eigenlijk is die droom wel wat uitgekomen, voor een stuk dankzij dat projectje.

Modus vivendi

In het documentatiecentrum zelf krijgen ze versterking van een jonge vrijwilliger, die niet terechtkan in het reguliere arbeidscircuit. Hij kwam eigenlijk voor een stage, maar bleef als vrijwilliger met een vrijwilligersvergoeding. ‘Die vrijwilliger is enorm onderlegd in IT. Hij voorziet onze twaalf pc’s van de nodige software en onderhoud. Hij installeerde bijvoorbeeld de virtuele server en hij brengt verbeteringen aan voor de website en de databank. Elke keer als hij iets uitvoert, brengt hij verslag uit via mail en op eigen initiatief geeft hij regelmatig verbetersuggesties. Die samenwerking loopt goed. Het is belangrijk dat alleen vaste personen opdrachten aanbieden. Hij voelt zich dan ook goed bij ons. Het is een win-winsituatie: ons documentatiecentrum kan de evolutie in de IT-wereld volgen en onze vrijwilliger heeft niet alleen een zinvolle daginvulling, hij kan zich ook volwaardig in zijn eigen tempo verder ontwikkelen en vervolmaken in de IT ten voordele van de maatschappij.’ Bernard vond dus een modus vivendi om in de beste omstandigheden samen te werken: ‘Dat is dan misschien het voordeel van mijn professionele achtergrond, dat ik een beetje weet hoe dat ik ermee moet omgaan. Ik denk dat we altijd rekening moeten houden met het soort beperking. Dat is trouwens tegenwoordig de evolutie in de begeleidingscentra voor volwassenen met werkprojecten. Die zoeken naar zinvol en aangepast werk voor de mogelijkheden van de personen met hun beperking. Het is dus ook belangrijk als je individuele personen aanneemt met een beperking, dat je daar een zekere kennis over hebt.’

www.fv-oostende.be

‘De bedoeling is dat we ze helemaal klaarstomen voor de arbeidsmarkt’ 

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Heemkundige kring Wesalia II Wuustwezel. Hier werken leerlingen met autisme die naar school gaan in Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs. Zij digitaliseren het archief van lokale verenigingen en van de gemeente Wuustwezel.

 • Heemkundige kring Wesalia II schakelt scholieren met autisme in om archieven te digitaliseren.
 • De heemkring werkt daarvoor samen met een buso-school en met de gemeente.
 • Op school krijgen de leerlingen een nieuw vak: digitalisering.

Jan De Meester is voorzitter van de Heemkundige kring Wesalia II in Wuustwezel. Die probeert de plaatselijke, folkloristische geschiedenis van de streek en haar bewoners zoveel mogelijk te weten te komen, te verzamelen en te bewaren voor de volgende generaties.

Hoe het begon

Jan De Meester was al voorzitter van de heemkundige kring toen hij diensthoofd Toerisme en Erfgoed werd in Wuustwezel. Zo kwam hij in de bibliotheek in contact met jonge vrijwilligers met autisme. Omdat de heemkundige kring een oud, papieren archief had, zag hij het wel zitten om een groep jongeren een jaar te begeleiden om het archief te digitaliseren.

Win-winsituatie

De leerlingen vinden het werk vaak leuk om te doen en de vaardigheden die ze leren, komen goed van pas op de arbeidsmarkt. ‘Een van de scholieren die vorig jaar bij ons digitaliseerde, vond nu werk bij een notaris in Antwerpen voor wie hij ook het archief digitaliseert. Er zijn ook studenten die in verschillende stadsarchieven binnenraakten om mee te werken aan digitaliseringsprojecten. Dat is plezant.’ Zonder de hulp van de leerlingen was het de heemkundige kring nooit gelukt om de materialen te digitaliseren. De leerlingen digitaliseerden alleen al van de kring zelf een hele hoop bevolkingsregisters. Ze digitaliseren ook op aanvraag van culturele organisaties in Wuustwezel omdat de gemeente haar infrastructuur ter beschikking stelt.

Samenwerken werkt

Jan De Meester: ‘Het probleem is dat de heemkundige kring de arbeidstrajectbegeleider moet leveren. Ik merkte dat dat elke keer spaak liep. De jongeren konden het werk goed aan, maar de communicatie tussen de vaak oudere begeleiders en jonge leerlingen met autisme liep stroef. De leerling vond dat hij te weinig feedback kreeg over wat hij moest doen, of werd zenuwachtig omdat er iemand over zijn schouder meekeek. De vrijwilligers van de heemkundige kring hadden niet genoeg kennis hoe ze mensen met autisme het best kunnen begeleiden. Er zijn veel verschillende soorten autisme en daar is elke keer een andere aanpak voor nodig.’

 

" Er zijn scholieren die in verschillende stadsarchieven binnenraakten om mee te werken aan digitaliseringsprojecten. Dat is plezant.

 

Samen met Berkenbeek en de gemeente werkten ze een alternatief uit. Voor leerlingen die op 18 jaar de gewone schoolvakken afronden, is er een extra jaar praktische vakken die ze klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In dat extra leerjaar lanceerde de school het vak ‘digitalisering’. Met subsidies van de Koning Boudewijnstichting en de provincie stelt de gemeente een lokaal en materiaal ter beschikking. ‘Ik heb dan het voordeel dat ik ingebed ben in het gemeentebestuur hier, want logistiek krijgen we daar heel veel hulp van. Dat is echt wel nodig.’ Elk jaar komen ongeveer zes leerlingen één keer per week samen met een leerkracht de documenten digitaliseren. Jan levert dan nieuw materiaal aan. Bij de heemkundige kring zitten ze regelmatig samen om te bekijken wat er eerst gedigitaliseerd moet worden en wie wat bij elkaar gaat zoeken. Daar kruipt aardig wat tijd in. Daarom is het belangrijk dat alle vrijwilligers in de heemkring achter het initiatief staan en op één lijn zitten.

Traag maar gestaag

‘Dat digitaliseren gaat niet zo snel als wij zelf zouden doen. Je moet de leerlingen echt de tijd geven, geduld oefenen en ervan uitgaan dat het in orde komt. Het duurt veel langer dan dat je er een jobstudent aan zet, maar die zie je misschien na een maand niet meer terug en dan gebeurt het misschien niet zo goed. Het blijft wikken en wegen.’

www.heemkundewuustwezel.be

‘Ik behandel alle vrijwilligers gelijk, of ze nu kwetsbaar zijn of niet’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis. Hier werken zo’n vijftig vrijwilligers mee, ook vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities. Ze ontsluiten online bidprentjes, rouwbrieven, kaarten, kiezerslijsten en nog veel meer.

 • Vijftig vrijwilligers zetten bidprentjes, rouwbrieven en kaarten online.
 • Sommige vrijwilligers werken in het centrum, anderen van thuis uit.
 • Of vrijwilligers autisme hebben, werkloos of in ziekteverlof zijn, maakt geen verschil voor de waardering.

Rik Van Der Krieken is directeur van het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis in Merksem.
© Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis, Merksem

Diverse vrijwilligers, diverse uren, gelijke behandeling

Rik is zelf op brugpensioen. Hij was jarenlang vakbondsafgevaardigde en leerde daardoor om te gaan met verschillende karakters. Hij denkt er haast niet meer bij na en laat de vrijwilligers zelf vrij beslissen wat en hoeveel ze doen. ‘Voor mij zijn ze allemaal gelijk. Dus ik kijk er niet naar of ze maatschappelijk kwetsbaar zijn of niet. Ze komen vrijwilligerswerk doen volgens hun capaciteiten. Is dat maar twee uur, dan is dat maar twee uur. Is dat een hele dag, dan is dat een hele dag. Zijn dat eenvoudige taken, is dat ook goed, die moeten ook gebeuren. De waardering blijft dezelfde.’ 

 

 

  

"Komen vrijwilligers maar twee uur, dan is dat maar twee uur. Is dat een hele dag, dan is dat een hele dag. Zijn dat eenvoudige taken, is dat ook goed, die moeten ook gebeuren. De waardering blijft dezelfde.

Honger naar kennis

Natalia is 56 jaar. Ze komt uit Rusland maar woont al zeventien jaar in Antwerpen en doet al zeven jaar vrijwilligerswerk in verschillende organisaties. Ze was vrijwilliger voor Solidariteit voor het Gezin (nu i-mens), Bibliotheek Permeke, Museum Plantin-Moretus en momenteel zet ze zich in voor het Red Star Line Museum en het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis. Via haar lessen Nederlands kwam ze bij het Red Star Line Museum terecht als onthaalvrijwilliger op drukke dagen.

Met het documentatiecentrum nam ze zelf contact op nadat ze een vacature zag op vrijwilligerswerk.be. Ze helpt mee oude papieren documenten te selecteren, in te scannen en te sorteren. Ze doet vrijwilligerswerk in erfgoedorganisaties omdat ze graag nieuwe dingen leert over geschiedenis en tradities. ‘Ik ben 56 jaar en in deze covid-tijden kan ik geen job vinden door mijn leeftijd. Alleen thuis zitten en niets doen is niet oké voor mij: ik moet iets doen. Daarom werk ik nu als vrijwilliger, en voor mij is het belangrijk dat dat interessant vrijwilligerswerk is.’

Een inclusieve vrijwilligerswerking

 • Vrijwilligers op ziekteverlof mogen of kunnen niet altijd veel taken opnemen, want dan moeten ze een paar dagen recupereren. Sinds kort werkt er ook iemand met autisme. Bij vragen of problemen kan het centrum contact opnemen met zijn begeleidster.
 • Soms komen vrijwilligers werken in het centrum zelf, anderen zie of hoor je weinig of niet, maar die verzetten thuis bergen werk. Een nieuwe groep zijn mensen die werkloos zijn of in ziekteverlof en die begeleid worden door een vrijwilligerscoach.
 • Directeur Rik begeleidde ook al twee stagiaires die nog niet klaar waren met hun secundair onderwijs. Bij een van de twee liep dat niet goed: zij moest afhaken. Maar de samenwerking met de andere liep perfect. ‘Zij scande voor de provincie Brabant de volkstelling van het jaar 04 van de Franse Republiek volledig in en markeerde die digitaal om die bestanden toegankelijk te maken per gemeente en per kanton.’ Bij het documentatiecentrum leerde ze werken met Microsoft Access en Excel. Nu werkt ze op een personeelsdienst waar ze de shifts van werknemers inplant.

www.centrumfamiliegeschiedenis.be 

  

Webinar aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen

Online webinar om erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers op weg te zetten bij hun zoektocht naar aanvullende financiering.

 • Volstaan de subsidies niet en zoek je aanvullende financiering voor je erfgoedvereniging of kleinschalig erfgoedproject?
 • Wil je weten of Vlamingen bereid zijn hieraan mee te betalen en hoe je zo’n fundraising kan organiseren?
 • Wil je ook weten bij welke organisaties je terechtkan met je vragen over aanvullende financiering?

Via drie online lezingen krijg je meer informatie:

 • Context bij aanvullende financieringsmogelijkheden. Dienstverlening op zakelijk, juridisch en financieel vlak aangeboden door Annemie Verlinden, consulent bij Cultuurloket
 • DHerita-projectrekening (een systeem met fiscale attesten voor de donateurs), een inleidend overzicht voor aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen met praktijkervaring en een samenvatting van het onderzoek naar betalingsbereidheid van Vlamingen voor onroerend erfgoed door Koen Jambon, partnermedewerker bij Herita 
 • Kleinschalige erfgoedprojecten laten financieren door crowdfunding. Voorstelling Geef om erfgoed-platform en een geslaagd crowdfundingsproject door Daphné Maes, consulent bij Histories 

Na deze webinar heb je een basisbegrip van welke aanvullende financieringsmogelijkheden er zijn en waar je verdere informatie hierover kan verkrijgen.

Doelgroep

Erfgoedverenigingen en -vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Gelegenheid

Online webinar van 22 november 2021

Introductiefilmpje ‘Actualiseer de reuzenkaart stap voor stap’

De reuzenkaart is een online databank waarin je allerlei informatie kan vinden over de reuzen van Vlaanderen: hoeveel er zijn en welke, hun betekenis, manier van bewegen, familieleden, enzovoort. We zetten de reuzen in Vlaanderen letterlijk op de kaart… hierbij hebben we jouw hulp nodig. In deze video legt Histories je, stap voor stap, uit hoe je een reus kan toevoegen aan de Reuzenkaart. Staat jouw reus al op de Reuzenkaart, maar is er nieuwe informatie beschikbaar? Ook dan vind je in deze video hoe je de fiche van jouw reus actualiseert.

Lesgever

Gwendolyne Roggeman (Histories)

Meer informatie?

Contacteer Frea Vancraeynest via frea.vancraeynest@histories.be

Webinar Metaaldetectie in Vlaanderen en de rol van MEDEA

De bodem van onze wereld is een complex gegeven met veel gelaagdheden. Hetzelfde kan gezegd worden van metaaldetectie in Vlaanderen. Speuren naar bodemvondsten is niet alleen een passie voor vele honderden detectoristen. Het is ook een boeiende erfgoedpraktijk die de kennis van ons verleden kan verbeteren, tenminste als het op de juiste manier wordt toegepast. Histories zet zich met MEDEA in om een vlotte en goede samenwerking te bevorderen tussen alle actoren die actief bezig zijn met metaaldetectiecollecties. Zoals bijvoorbeeld musea, heemkringen, IOED’s, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de detectoristen. Door expertise, bronnen en collecties uit de roerende en onroerende erfgoedsector met elkaar te koppelen kunnen we samen een completer, rijker gestoffeerd verhaal schrijven. In dit webinar verneem je wat metaaldetectie in Vlaanderen is en welke rol MEDEA hierin speelt.

Kriebelt het al een tijdje of ben je net begonnen? Heb je even herhaling nodig? Bekijk ook zeker de MEDEA Metaaldetectie Tips en Goede Praktijk zowel als de blogs!

Meer info over MEDEA en metaaldetectie: https://vondsten.be/

Lesgevers

Sander Milis en Katelijne Nolet (Histories)

Gelegenheid

Erfgoedweek Midden Limburg, 18 november 2020

Meer informatie?

Contacteer Katelijne Nolet via katelijne.nolet@historiesvzw.be

Introductiefilmpje ‘MEDEA’s Eerste Hulp bij Metaaldetectie’

Op zondag 22 november lanceerde MEDEA een Eerste Hulp Bij Metaaldetectie videopodcast tijdens de Dag van de Wetenschap! Alles wat je moet weten voor je gaat zoeken met een metaaldetector en wat je moet doen als je iets gevonden hebt, wordt uitgelegd.

Metaaldetectie is niet zomaar een kwestie van een detector kopen en eraan te beginnen. Er zijn zelfs regelgevingen en verplichtingen aan verbonden. Het is namelijk geen eenmalige bezigheid, maar een werkelijke wetenschappelijke erfgoedactiviteit. Je plukt een stukje erfgoed en verbind je tot de archeologische gemeenschap en wetenschap in het algemeen. Zoals wetenschappers en archeologen, moet een metaaldetectorist zich dus houden aan een boel principes. Erfgoed en geschiedenis is eigenlijk van iedereen. Als metaaldetectorist, verbind je je ertoe, net als de archeoloog, om kennis en vondsten te delen! Meer info over dit filmpje.

Kriebelt het al een tijdje of ben je net begonnen? Heb je even herhaling nodig? Bekijk ook zeker de MEDEA Metaaldetectie Tips en Goede Praktijk zowel als de blogs!

Meer info over MEDEA en metaaldetectie.

Lesgevers

Sander Milis en Katelijne Nolet (Histories)

Gelegenheid

Dag van de Wetenschap 22 november 2020

Meer informatie?

Contacteer Katelijne Nolet via katelijne.nolet@historiesvzw.be