Corona

Hoe zien de coronaregels eruit voor activiteiten vanaf 25 maart 2022?

Histories is er voor alle erfgoedvrijwilligers en verenigingen!

Histories is er om de erfgoedvrijwilligers en verenigingen te ondersteunen, zeker nu het moeilijk gaat in deze coronatijden. Mede dankzij de massale reactie op de bevraging van OCE kregen we een betere kijk op de uitdagingen waar ze voor staan en de vragen die ze hebben. We kunnen niet op alle uitdagingen en vragen een antwoord bieden, maar we zetten de noden van vrijwilligers mee op de agenda én we zoeken graag mee naar oplossingen. Van onze eigen flexibele aanpak doorheen de coronaperiode getuigden Eva Wuyts en Frea Vancraeynest.

Alle medewerkers van Histories staan voor je klaar: via mail, telefoon of videochat beantwoorden we graag jouw vragen.

Op deze pagina verzamelen we antwoorden op veelgestelde vragen en nuttige informatie die van pas kunnen komen, zowel tijdens als na de coronalockdowns. Deze pagina groeit mee met de genomen initiatieven, hou ze dus zeker in de gaten en bouw mee aan een sterke erfgoedwerking, ook in coronatijden.

Histories gaat digitaal

Omdat digitaal meer dan ooit het nieuwe normaal wordt, zetten we bij Histories in op digitale dienstverlening. Bovendien staan we klaar om jullie te ondersteunen bij al jullie digitale noden.

Het kan namelijk erg nuttig of gewoon fijn zijn om ook in deze tijden met vak- en lotgenoten te kunnen praten die niet tot je rechtstreekse bubbel horen. Ideeën en tips uitwisselen, een gezellige babbel, de uitdagingen voor jouw organisatie bespreken… redenen genoeg om voor digitale gesprekken te kiezen. Histories faciliteert graag zo’n gesprekken door een digitaal platform klaar te zetten en te modereren indien nodig. Wens je zo’n groepsgesprek? Geef ons dan een seintje!

Goede voorbeelden

We inspireren je graag met goede voorbeelden uit de praktijk.

Kotcafé
In deze coronatijd beseffen we maar al te goed de waarde van sociaal contact. Samen vergaderen of aan een activiteit deelnemen en daarna gezellig bijpraten tussen pot en pint kan nu even niet. Histories wil hier iets aan doen. Onder de ludieke noemer kotcafé experimenteren we graag met online communicatiemogelijkheden, samen met jullie! Contacteer ons met de onderwerpen waarover jullie graag willen in gesprek gaan.

Webinars
Histories zet in op online vormingen en webinars:

Terug te bekijken via YouTube:

We werken momenteel nog aan nieuwe (digitale) vormingen rond diverse thema’s.

Podcasts
Sinds het najaar van 2020 kan je ook een aantal podcasts van Histories ontdekken:

Online projecten
Ook veilig vanuit je kot kan je een bijdrage leveren aan diverse (onderzoeks)projecten of databanken:

  • Help mee aan onderzoek naar doodsoorzaken van Antwerpenaren in de negentiende eeuw via het project S.O.S. Antwerpen
  • Verdiep je in archeologische vondsten of start zelf met het registreren ervan op het bodemvondstenplatform MEDEA.
  • Vervolledig onze reuzen– en feestendatabank en help mee om de reuzen- en feestcultuur in Vlaanderen letterlijk in kaart te brengen.
  • Voeg je beschrijvingen van artikels uit je artikel of jaarboek toe in de Artikelendatabank

Erfgoed in coronatijden

MAATREGELEN:

ANDERE INFO:

 

 

Nuttige informatie van onze partners

FARO

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, publiceerde enkele voorbeeldgidsen en protocollen over het heropstarten van de sector, waaronder een analyse van het Corona-Ouderencharter van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Daarvoor gingen ze ook al dieper in op enkele vragen rond de indiendata van dossiers en de (financiële) impact van de coronacrisis bij verenigingen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Tijdens de Week van de Vrijwilliger organiseerde het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk twee studiedagen over het motiveren en behouden van vrijwilligers tijdens de coronacrisis. Ze hebben de presentaties en tips beschikbaar gesteld.

SOCIUS
Het steunpunt sociaal-cultureel werk plaatst regelmatig nieuwe blogs boordevol tips die ingaan op digitaal (samen)werken.

VVBAD
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie ontwikkelde een gids met praktische adviezen aan archieven, bibliotheken, en documentatiecentra om gefaseerd terug te keren naar een normale werking, wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Het leeszaalteam van de Erfgoedbib Hendrik Conscience lanceerde de reeks ‘Slimmer zoeken op het web‘, met tips en workshops die onderzoekers die zich voor het eerst in het online aspect van hun zoektocht wagen kunnen helpen.

Scwitch
Scwitch, een coöperatieve die socioculturele organisaties zakelijk ondersteunt, publiceerde enkele blogposts met juridisch advies rond de volgende zaken:

  • Mogelijke verzekering tegen (coronagebonden) schadeclaims
  • De verplichte vergaderingen van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van jouw vereniging en hoe deze praktisch te organiseren
  • Aansprakelijkheid bij het heropstarten van de activiteiten tijdens en na de coronacrisis

Departement Cultuur, Jeugd en Media
De Vlaamse overheid bundelt de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor cultuur en de specifieke maatregelen, initiatieven, protocollen en vragen en antwoorden over COVID-19 vanuit het departement.

VVSG
De Vereniging van Steden en Gemeenten bundelt actuele informatie en richtlijnen voor lokale besturen.

De Federatie
De belangenbehartiger voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten maakte een toolkit: lokaal verenigen tijdens en na coronatijden.

WIE
Werkplaats Immaterieel Erfgoed zoomt in op immaterieel erfgoed in tijden van corona, ze maakten hierover een eerste, tweede en derde artikel waarin ze corona als voedingsbodem voor nieuwe tradities tonen en verder ook ingaan op hoe bestaande tradities zich aanpassen.

PARCUM
Het Vlaams expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur schreef al vier blogs rond religieuze beleving in tijden van lockdown, waarin o.a. geïmproviseerde gebedsplekken , aangepaste processies, kerkgebouwen tijdens de lockdown en Klinkend erfgoed tijdens de lockdown aan bod komen.

HERITA
Het is nog even wachten tot Open Monumentendag 2021, maar ondertussen kun je via 360° tours alvast rondkuieren in prachtige monumenten vanuit je luie zetel. Bovendien brengt de Vlaamse National Trust voor onroerend erfgoed inspirerende voorbeelden.

Unesco
Wereldwijd speelt de coronacrisis een rol en worden tradities en andere immaterieel-erfgoedpraktijken beïnvloed. UNESCO startte met het verzamelen van verhalen en initiatieven.

Copyright beelden: (2): © Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad