De impact van corona op de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi

De coronapandemie zorgt ervoor dat heel wat erfgoedvrijwilligers hun werking moeten aanpassen. We vroegen ons af welke problemen ze hierbij zoal ondervinden en hoe ze hiermee omgaan. We klopten aan bij de Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi. Jean Brouns stond ons te woord. Hij trad een vijftal jaar geleden toe tot het bestuur, werd vier jaar geleden penningmeester en is er sinds een jaar secretaris-penningmeester.

Dag Jean, kun je je vereniging even voorstellen?

In 1971 fusioneerden vijf kerkdorpen tot Kinrooi, vijf jaar later werd de Geschied- en Heemkundige Kring opgericht en nog eens vijf jaar later startten we met de uitgave van ons tijdschrift Dao Raostj Get waarin we publiceren over de geschiedenis van de vijf kerkdorpen. We hebben een eigen lokaal in de gerestaureerde hoeve Slichtenhof waar ons documentatiecentrum is ondergebracht, daar ontvangen we in normale tijden bezoekers op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. We hebben een vast personeelslid in dienst dat het lokaal op die dagen openhoudt. Ons documentatiecentrum bevat onder andere archieven van de lokale verenigingen en allerhande voorwerpen. Het gebouw is eigendom van een sociale woningmaatschappij en de gemeente betaalt de water- en elektriciteitsfactuur.

Wat drijft jullie in jullie passie om te verzamelen en te publiceren?

Om die vraag te beantwoorden, refereer ik graag naar de leuze van onze eerste voorzitter: ‘het gaat niet om het verzamelen, maar om het delen met de gemeenschap.’ Iedereen mag zaken schenken aan ons documentatiecentrum en iedereen is welkom om voor het tijdschrift te schrijven, maar alles moet steeds raakvlak vertonen met Kinrooi. We verzamelen niet om te verzamelen, de zaken die we aanvaarden moeten een meerwaarde hebben voor onze geschiedenis. Aangezien we een grensgemeente zijn, komen we veel in contact met Nederlanders die in de zoektocht naar hun (familie)verleden onze bronnen en documentatie willen raadplegen. Die brede gemeenschap van antwoorden voorzien op basis van ons werk drijft ons in onze passie.

Hoe komt het tijdschrift in niet-coronatijden tot stand?

Ons tijdschrift is een kwartaaltijdschrift dat telkens in maart, juni, september en december verschijnt, het telt telkens zo’n 40 pagina’s. We kunnen rekenen op 10 à 15 auteurs. Sommigen onder hen publiceren op regelmatige basis, andere eerder sporadisch. De bijdrages worden per e-mail opgestuurd waarna het bestuur beslist welke in aanmerking komen voor publicatie en welke niet. De weerhouden artikels worden vervolgens naar een corrector doorgestuurd die ze naleest op taalfouten. Daarna gaan de artikels naar de lay-outer, in ons geval een externe hobbyist die tegen een kleine vergoeding ons tijdschrift vormgeeft. In PDF-vorm gaat het dan naar de drukker.

De verdeling van het tijdschrift naar onze leden (ongeveer 425) gebeurt via de post en door onze uitdragers. Ons personeelslid bereidt de verdeling voor: de tijdschriften van het honderdtal abonnees dat buiten Kinrooi woont brengt ze naar de post terwijl ze de andere verdeelt over de vrijwilligers die ze ten huize ronddragen. Dit bespaart ons portkosten én het zorgt voor contact met onze leden.

vlnr: Jos Aerden, Christ Leurs, Jean Stals, Jan Meerten

Wat verandert corona aan het maken van het tijdschrift?

Eigenlijk niet zo heel veel. De artikels blijven toestromen, in die mate zelfs dat we vragen om artikels in twee te splitsen om ze te kunnen publiceren over twee nummers, of om ze in hun geheel naar een volgend nummer te mogen overdragen. Nu de archieven gesloten zijn, gebeurt veel van het werk van thuis uit, maar echte problemen levert dit niet op. We gebruiken de gedigitaliseerde krantencollectie van Het Belang van Limburg of de gedigitaliseerde parochiearchieven. Daarnaast hebben we in ons lokaal veel documentatie en archief liggen dat raadpleegbaar blijft voor wie dat wenst. Op regelmatige basis komt iemand van het bestuur naar het lokaal (ikzelf woon bijvoorbeeld maar op 800 meter) om de brievenbus te legen en indien nodig materiaal op te halen om naar de auteurs te brengen. Via usb-sticks en e-mail wordt ook heel wat materiaal en informatie uitgewisseld. In uitzonderlijk omstandigheden kunnen de auteurs op afspraak zelf in het lokaal terecht om iets in te kijken.

Het speelt natuurlijk wel dat we niet bij de mensen thuis kunnen langsgaan. Laatst hadden we bijvoorbeeld een honderdjarige in de gemeente die we normaal gezien zouden opzoeken voor een interview en dat kon nu natuurlijk niet, maar via wat telefoontjes met de familie konden we toch voldoende informatie vergaren om de jubilaris in ons laatste tijdschriftnummer in de bloemetjes te zetten. Voor ons nummer van maart besloten we dan weer om bijna alle tijdschriften met de post te bezorgen, ook die van onze abonnees in Kinrooi. In september en december namen onze uitdragers hun functie echter alweer op en deden ze als vanouds hun tijdschriftenronde. Hun koffietje moesten ze missen, maar een babbeltje aan de deur deed ook al goed.

Lisette Theijbers en Els Brouns

Heeft corona op andere vlakken een invloed op jullie werking?

Uiteraard konden het afgelopen jaar tal van activiteiten niet doorgaan. Tijdens de Open Monumentendag in september openen we onze lokalen normaal gezien voor het grote publiek en zorgen we voor randanimatie op het binnenplein van de hoeve. Enkele bakkers bakken dan brood en vlaai in de gerestaureerde bakoven. Daarnaast konden onze jaarlijkse uitstap en de heemkundige wandelingen, die we in samenwerking met de Landelijke Gilden organiseren, niet doorgaan.

Wat betreft onze financiering ondervinden we momenteel niet echt problemen. Het grootste aandeel van inkomsten halen we uit de lidgelden die ook in niet-coronatijden grotendeels via overschrijving gestort worden. De mensen die normaal in ons lokaal het lidgeld komen betalen, vinden andere wegen om hun bijdrage tot bij ons te brengen. Nieuwe leden maken is weliswaar moeilijk in deze periode, maar dat ondervonden we ook voordien al. De nieuwe leden die we toch maken, bereiken ons vooral via mond-tot-mond reclame die ondanks corona gewoon doorloopt.

Naast de lidgelden halen we inkomsten uit reclame. Een veertigtal sponsors doen elk jaar een bijdrage en worden eenmaal per jaar afgedrukt in het tijdschrift. De helft betaalde zijn bijdrage voor volgend jaar al en nog maar één trouwe sponsor heeft laten weten deze keer geen sponsoring te doen, dus we hebben goede hoop dat deze inkomsten verder zullen binnenstromen.

Dat klink optimistisch! Wat brengt 2021?

In 2021 bestaat de fusiegemeente Kinrooi 50 jaar en ons tijdschrift 40 jaar. In september hopen we een themanummer uit te brengen over de Kinrooise middenstand van in die tijd. We hopen ook dat onze wandelingen en de uitstap naar het Scheldeland eind augustus kunnen doorgaan. En last but not least: onze kernwerking kon het afgelopen jaar dan wel grotendeels doorlopen, toch hopen we dat de opening van ons lokaal op de dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddagen kan hervatten want die sluiting was voor ons het ingrijpends tot nu toe.

 

Bedankt Jean voor dit interessante en fijne gesprek! We houden jullie website in het oog voor de verdere activiteiten.

Meer informatie over de Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi vind je op https://heemkringkinrooi.net/.