Sporen van en naar joodse rituelen. Een verkenning van diverse aspecten van het joods religieus leven in België

Als we het vandaag over joodse rituelen in België hebben, denkt iedereen spontaan aan Antwerpen en haar joodse gemeenschap. De orthodoxe joodse gemeenschap in de stad valt op. Je zou haast vergeten dat België ook buiten Antwerpen joodse inwoners heeft. Sterker nog, het grootste aantal joden in België leeft sedert de Tweede Wereldoorlog in Brussel en niet in Antwerpen. Hoe manifesteert het joods religieus leven zich in België? Welke evoluties zien we hierin en in welke mate laten joodse rituelen zichtbare en minder zichtbare sporen na in het straatbeeld en de historische bronnen?

Download pdf