Werelddierendag

Dag van het dierenwelzijn

Werelddierendag

Auteur: Histories

Op 4 oktober besteden talloze landen extra aandacht aan dierenrechten. In 1929 riep een internationaal congres voor dierenbescherming in Wenen deze dag uit tot Werelddierendag. Al jaren voordien werd vanuit verschillende hoeken meer aandacht gevraagd voor dierenwelzijn. In België werd bijvoorbeeld in 1925 het Blauwe Kruis opgericht: de eerste Belgische dierenbeschermingsorganisatie.Toch duurde het even voor België zijn eerste officiële Werelddierendag hield: pas in 1988. Nederland organiseert er al één sinds 4 oktober 1930. Werelddierendag was één van de eerste themadagen in het begin van de twintigste eeuw. Voor de introductie van de werelddierendag waren er maar enkele themadagen, zoals de dag van de arbeid (1890), internationale vrouwendag (1910) en moederdag (1914).

Heilige Fransiscus van Assisi

Waarom wordt werelddierendag op 4 oktober gevierd? Dit heeft alles te maken met Franciscus van Assissi. 4 oktober is zijn sterfdag en we vieren dan ook zijn naamdag. Franciscus was de oprichter van de Kloosterorde der Franciscanen. Hij bekommerde zich niet alleen om de armen en noodlijdenden, maar hij stond ook bekend om zijn grote liefde voor natuur en dier. Tijdens zijn bekende preek tot de vogels zou het het volgende hebben gezegd: ‘Onze nederige broeders geen pijn te doen is onze eerste plicht tegenover de dieren. Maar om daar te stoppen is niet genoeg. We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben ... Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen.’  

Franciscus stierf op 4 oktober 1226. Twee jaar later werd hij door Paus Gregorius IX heilig verklaard en wordt hij sindsdien gezien als patroonheilige van de dieren. Nog steeds speelt de katholieke Kerk een rol bij Werelddierendag. In heel wat parochies zijn er dierenwijdingen rond 4 oktober. Zo organiseren de Vrienden van de Oude Markt jaarlijks een dierenzegening op het Brusselse Vossenplein.  

Franciscus van Assisi met een vogeltje

Hond in het dierenasiel

Dierenliefde en dierenleed

Op werelddierendag vragen verschillende organisatie aandacht voor dierenwelzijn. Zij proberen mensen bewust te maken van dierenrechten en van de nood aan bescherming. Asielen nodigen bijvoorbeeld scholen uit om op bezoek te komen. Zo leren kinderen dat een huisdier in huis halen ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarnaast lanceren vele asielen dan oproepen om asieldieren te adopteren. Uit cijfers van de dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat er in 2020 maar liefst 38.130 dieren (waaronder 6194 honden en 22.934 katten) onderdak vonden in een asiel. 30.012 onder hen werden geadopteerd of aan hun eigenaar teruggegeven. Omdat de media veel aandacht besteden aan Werelddierendag, hebben er die dag ook heel wat ludieke acties plaats van dierenrechtenorganisaties die aandacht willen vragen voor een bepaalde problematiek. Op dierendag worden er traditioneel ook heel wat lezingen en workshops gehouden over dierenrechten en –verzorging.  

Scholen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de traditie. Zo mogen heel wat kinderen van de lagere school hun huisdier meenemen naar de klas of komt er een dierenarts langs. Ook bezoeken aan de dierentuin of kinderboerderij zijn die dag bijzonder populair. 

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Moeder, dochter en hond. Catalin Pop, 25 augustus 2021. Via Unsplash: https://unsplash.com/photos/Hen3PrsTGsM
  2. St. Francis of Assisi, Holy Cross Monastery, West Park, New York. Randy OHC from West Park, New York, USA, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons
  3. Hond in een dierenasiel in Washington, Iowa. Nhandler, CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons

Artikelen en/of boeken

  • Messiaen, L., Segers, E., & Depauw, L., Kwestie van konijnen. Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken, Davidsfonds, Leuven, 2016.
  • Strouken, I., Dit zijn wij. De 100 belangrijkste tradities van Nederland, Utrecht, Pharos Uitgevers en Nederlands Centrum voor Volkscultuur. 

Webpagina's

Nieuwsberichten