Rosj Hasjana

100 tonen op de ramshoorn

Rosj Hasjana

Auteur: Histories

 

Rosj Hasjana betekent 'begin van het jaar'. Joden vieren op Rosj Hasjana dus een nieuw jaar volgens de Joodse kalender. De joodse nieuwjaarsviering begint op de eerste dag van de maand tishrei en duurt twee dagen. Omdat de joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus begint Nieuwjaar ieder jaar op een andere datum. Op Joods Nieuwjaar wordt de schepping van de wereld herdacht en wordt vergeving van de zonden gevraagd.

Bezinning

Op Rosj Hasjana wensen joden elkaar het volgende: 'Moge je onmiddellijk ingeschreven worden (in het 'boek van het leven') voor een goed jaar'. De nadruk ligt niet enkel op goede voornemens, maar evenzeer op reflectie over het voorbije jaar. Het begin van het nieuwe jaar wordt beschouwd als de ideale periode om fouten recht te zetten en om berouw te tonen. Joods Nieuwjaar betreft dus een ernstig feest waarop er vele uren gebeden en bezonnen wordt in de synagoge. Met Rosj Hasjana starten dan ook de tien dagen van inkeer. Deze periode van bezinning wordt beëindigd op Jom Kipoer of Grote Verzoendag.

לשנה טובה תכתבו

L’shana tovah tikatevu

Moge je onmiddellijk ingeschreven worden voor een goed jaar

De sjofar wordt geblazen

Naar de synagoge

Zowel op de eerste als op de tweede dag mag er niet worden gewerkt en verzamelen gelovigen zich in de synagoge alwaar ze samen een dienst bijwonen. Ze hebben allen hun mooiste kleren uitgezocht voor de feestelijkheden. Dikwijls dragen de joodse vrouwen witte kleren omdat wit heiligheid en zuiverheid symboliseert. Tijdens zo’n dienst wordt onder meer het verhaal over de loyaliteit van Abraham aan God gelezen. Er wordt ook gebeden en op de sjofar geblazen.

Volgens de overlevering vroeg God aan Abraham om zijn zoon Isaak te offeren, om te bewijzen dat hij trouw en gelovig was. Toen Abraham het mes hief om zijn zoon te doden, werd hem een ram gezonden dat de plaats van Isaak mocht innemen. Om deze reden wordt er tijdens Rosj Hasjana op een ramshoorn geblazen. Tijdens de dienst op de eerste en op de tweede dag worden er honderd tonen geblazen op dit blaasinstrument. Als de eerste dag op sabbat valt (de tweede dag kan nooit op een sabbat vallen), wordt er evenwel alleen op tweede dag geblazen.

Bijzondere tradities

Een bijzondere traditie in de namiddag op de eerste dag van Rosj Hasjana is het werpen van broodkruimels in stromend water waarin vissen zwemmen (als de eerste dag op sabbat valt, dan wordt dit op de tweede dag gedaan). Wanneer deze broodkruimels in het water worden geworpen, worden gebeden opgezegd. Dit wordt tasjliech genoemd. De bedoeling is dat de gelovigen zich van zonden en slechte gedachten op deze manier symbolisch ontdoen vooraleer het nieuwe jaar wordt ingezet.

De eerste avond van Rosj Hasjana komen Joodse families gezellig bijeen om de traditionele gerechten zoals stukjes appel met honing te nuttigen. Daarmee wensen ze elkaar een zoet jaar toe. Ook andere zoetigheden worden gegeten, zoals bijvoorbeeld wortels, dadels, … Terwijl op andere feesten telkens gevlochten brood wordt gegeten, worden tijdens Rosj Hasjana traditioneel ronde feestbroden geserveerd. Deze ronde broden verwijzen op hun beurt naar een cyclisch jaar. Zure etenswaren daarentegen worden niet genuttigd.

Tasjliech

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Day 272 - Chag Sameach! slgckgc, 29 september 2011. Foto van Flickr, URL: https://flickr.com/photos/slgc/6195851389/
  2. De sjofar wordt geblazen tijdens Rosj Hasjana. מינוזיג - MinoZig, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
  3. Tasjliech-gebed op een strand in Tel Aviv. Government Press Office (Israel), CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Artikelen en/of boeken

  • Strassfeld, M., The Jewish Holidays, HarperCollins Publishers Inc., New York, 1985. 
  • Greenberg, I., The Jewish Way: Living the Holidays, Jason Aronson Publishers, s.l., 1998. 
  • Kosofsky, S.M., The Book of Costums: A Complete Handbook for the Jewish Year, Harper, San Francisco, 2004. 
  • Scharfstein, S., Understanding Jewish Holidays and Customs: Historical and Contemporary, KTAV Publishing House, Hoboken, 1999. 

Nieuwsberichten

Meer weten?