Seculiere bedevaarten

Eigentijdse tocht

Seculiere bedevaarten

Auteur: Histories

 

Naast de bedevaarten die vanuit een religieuze overtuiging plaatsvinden, zijn er ook pelgrimstochten die niet met een religie samenhangen. Fans van Elvis Presley trekken bijvoorbeeld al enkele decennia naar Graceland, het voormalige landgoed van hun grote muzikale held. Een dergelijke ‘bedevaart’ kan als een eigentijdse, seculiere variant van de oeroude traditie beschouwd worden. Dat neemt niet weg dat ze spirituele elementen hebben. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van seculiere bedevaarten.

Walk of Wisdom

In Nederland bestaat er sinds de ‘Walk of Wisdom’. Dit is een op de natuur geïnspireerde pelgrimsroute van ongeveer een week wandelen. Er is geen vooraf bepaalde invulling, op de route na. Een religieuze insteek is er dus niet. De redenen voor het meedoen aan deze route zullen ook sterk uiteenlopen, al staat bezinning en onderling contact wel centraal. De ‘Walk of Wisdom’ wil deelnemers uitdagen om na te denken over hun eigen rol in de wereld: Hoe leven we samen met elkaar en met de natuur? Het is een voorbeeld van een seculiere bedevaart, maar zoals al aangegeven wil dat niet zeggen dat het niet aan spirituele thema's en klassieke levensvragen raakt – dat doet het juist, maar buiten het kader van een religie.

Bij het graf van Jim Morrison op Père Lachaise

Jim Morrison

Op het Parijse stadskerkhof Père Lachaise ligt Jim Morisson begraven. Morisson was de zanger en liedjesschrijver van de rockgroep The Doors, die in 1971 op jonge leeftijd stierf. Sinds zijn dood wordt zijn graf druk bezocht door mensen van over de hele wereld. Ze laten gedichten achter, branden wierook of schrijven hun naam of een leuze op een van de omliggende graven. De bezoekers ontlenen kracht aan de charismatische persoonlijkheid van de zanger. Deze bedevaarten kunnen beschouwd worden als een seculiere variant van de traditionele bedevaarten. Toen het in 2021 vijftig jaar geleden was dat Jim Morrison overleed, kwamen er grote groepen mensen bijeen bij het graf in Père-Lachaise, ook om samen te zingen en muziek te spelen. Het is niet alleen het individuele afzien of de individuele ervaring die een bedevaart speciaal maakt, maar ook juist het samenstromen van enorme aantallen met een gezamenlijk doel: eer bewijzen aan een held, heilige of bijzondere gebeurtenis.

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Op pad. Austin Ban, 23-09-2014, via: https://unsplash.com/photos/juHayWuaaoQ
  2. Bij het graf van Jim Morrison op Père Lachaise. SK49 Jürgen Schuschke, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Artikelen

  • Peter Jan Margry (ed.), Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008).

Webpagina's

Nieuwsberichten