Pelgrimstafel: Gesprek

Het Pelgrimshuis

In gesprek met Christophe Coen

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

Elk jaar wordt op Witte Donderdag een Pelgrimstafel gedekt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen. Maar wat schuilt er achter dit gebruik? LECA besloot het simpelweg te vragen aan Christophe Coen, die als lid van de Koninklijke vzw Sint-Julianusgasthuis nauw betrokken is bij de organisatie van deze viering. 

 

Praktisch
De volgende Pelgrimstafel wordt georganiseerd op 29/03/2018 in het Sint-Julianusgasthuis van 10u tot 17u45.
ingang: Hoogstraat 72, 2000 Antwerpen 

Voor meer informatie kan u hier terecht. 

Bij het erfgoedzorgtraject van de Koninklijke vzw Sint-Julianusgasthuis zijn CRKC, LECA, MAS, OCMW Antwerpen, Provincie Antwerpen en Monumentale Kerken Antwerpen betrokken. 

© foto's: vzw Sint-Julianusgasthuis


Dankjewel voor het gesprek!


Dit interview werd afgenomen in maart 2018 door LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). De werking van LECA maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Histories.