Majorettekorps

Op de maat van het orkest

Majorettekorps

Auteur: Histories

In optochten marcheren majorettes traditioneel voor een blaasorkest en voeren ze choreografieën uit. Daarbij maken de meisjes gebruik van een stok, die een baton wordt genoemd. De baton wordt gebruikt om draaiende bewegingen te maken of op te werpen. Met hun aanwezigheid in stoeten en optochten onderstrepen de majorettes het feestelijke karakter van het evenement. Net zoals de leden van blaasorkesten stappen ze op in uniform. Hun soms opvallend gekleurde uniformen bestaan uit een kort rokje, maillot en laarsjes.  

De eerste majorettekorpsen werden in de jaren 1950 opgericht in de schoot van de blaasorkesten en waren geïnspireerd op Amerikaanse majorettes waar de muziekverenigingen tijdens een internationaal concours in Nederland kennis mee hadden kunnen maken. Vooral in de jaren 1970 zijn deze korpsen erg populair in Vlaanderen. Bij gebrek aan interesse werden in de jaren 1980 en 1990 veel majoretteverenigingen opgedoekt. Toch is ook een aantal nu nog steeds actief. De meeste daarvan zijn de laatste jaren wel geëvolueerd tot twirlinggroepen. Baton twirling is de meer sportieve en competitieve variant van wat majorettes traditioneel brengen. Zo is het meelopen in optochten voor twirlinggroepen veel minder belangrijk. Twirling is een showsport waarin een combinatie van dans, lenigheid en acrobatie wordt uitgevoerd. 

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Batons. Majoretka, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Artikelen en/of boeken

  • Delodder, H. ‘Meisjes met rokjes, botjes en stokjes. Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en evolutie van de Vlaamse majorette binnen de sociaal-culturele context vanaf Expo ‘58 tot de vroege jaren ‘80.’ Masterproef UGent, 2009.