100 dagen

Aftellen en afscheid

100 dagen

Auteur: Histories

100 dagen, in sommige streken ook gekend als Chrysostomos, is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Tussen 27 januari en 22 maart (100 dagen vóór 30 juni) wordt in het secundair onderwijs een groot feest gevierd dat als een afscheidsritueel beschouwd kan worden. 100 dagen is namelijk de dag waarop studenten uit het zesde middelbaar hun laatste honderd dagen in het secundair onderwijs vieren.

Op school en daarbuiten

Over de oorsprong van 100 dagen bestaat geen zekerheid. Wél zouden er documenten zijn waaruit blijkt dat 100 dagen reeds gevierd werd in de jaren ‘50. In Vlaanderen bestaan er overigens ook scholen die het feest 50 dagen voor het einde van het schooljaar vieren. De andere naam, Chrysostomos, verwijst naar de heilige Johannes Chrysostomos, die als een groot redenaar bekend staat. De vroegere heiligendag van Chrystostomos was 27 januari, wat verklaart waarom sommigen 100 dagen al op die datum vieren. Aanvankelijk kwam het er bij een 100 dagenviering op neer dat er grappige toespraken of redes gehouden werden over de school, de directie en de leerkrachten. Gaandeweg raakten die traditionele toespraken op de achtergrond en kwam de nadruk meer op het versieren van de school te liggen. Ondertussen wordt het feest van de 100 dagen veel uitgebreider gevierd dan vroeger.  

100 dagen wordt dan ook niet alleen op school gevierd. Het komt voor dat laatstejaars de avond voorafgaand aan het feest al uitgaan. Ook spreken leerlingen soms af voor een cafébezoekje voor de schooldag begint. Als de schooldag afgelopen is, vaak aan het begin van het weekend, gaan er gewoonlijk nog andere festiviteiten door. Veel scholen organiseren een 100 dagen-fuif. Intussen is het ook zo dat sommige scholen, naar Amerikaans voorbeeld, een eindejaarsbal of ‘prom’ organiseren. 

Eieren, bloem, scheerschuim en alcohol

Het ritueel zelf is in de loop der jaren steeds wat veranderd. Zo was het tot voor enkele jaren de traditie om alles en iedereen, ook andere leerlingen, te bekogelen met onder meer eieren, bloem en scheerschuim. Tegenwoordig is dat op veel scholen uitdrukkelijk verboden. Bij het 100-dagen-feest hoort ook regelmatig een avond stappen en soms flink wat alcohol. In de laatste jaren hebben de 100-dagen-feesten regelmatig de pers gehaald omdat dronken leerlingen, vaak in een grotere groep, voor overlast zorgden. Omdat het 100-dagen-feest bij uitstek iets is dat bij school hoort en vaak ook deels door scholen georganiseerd wordt, is het daarbij dan wel eens de vraag: Wie is daarvoor verantwoordelijk, en moet er iets tegen worden gedaan? Het ‘Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs’ heeft een lespakket ontwikkeld, waarbij ze zowel scholen, besturen en leerlingen proberen bewust te maken van alcohol en zijn gevaren. Dat zou onaangename situaties kunnen voorkomen, zonder dat het feest op zich een slechte naam moet krijgen. 

Showtime

Want dat het een onvergetelijk moment is dat absoluut gevierd mag worden, moge duidelijk zijn. Velen hebben mooie herinneringen aan hun 100-dagen-fuif en -show. Het is inmiddels op veel scholen traditie geworden om een 100 dagenshow in elkaar te steken. Vaak is het ook de leerlingenraad of een feestcomité, bestaande uit de laatstejaars, die de organisatie van de show en andere aan het 100 dagenfeest gekoppelde activiteiten op zich neemt. De show wordt dan opgevoerd voor medeleerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt bijvoorbeeld gedanst, gezongen of toneel gespeeld en dikwijls is het ook zo dat men de leerkrachten bepaalde grappige opdrachten laat uitvoeren.

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Gekleurde kluisjes. moren hsu, 01-09-2017, via: https://unsplash.com/photos/VLaKsTkmVhk
  2. (video) Eeklo viert 100 dagen. AVS Oost-Vlaamse Televisie, 2020, via: https://www.youtube.com/watch?v=SKoUq1fnvP0

Artikelen

  • Indesteege, L., 'Chrysostomos', in: Limburgs Volkskundig Genootschap, Lapjesproef voor drie zussen, Concentra Media nv, Hasselt, 2004, p. 18-19. 

Nieuwsberichten

Webpagina's