Loofhuttenfeest

In een hut onder de sterrenhemel

Loofhuttenfeest

Auteur: Histories

Aan het einde van Jom Kipoer of Grote Verzoendag worden reeds voorbereidingen getroffen voor het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest of Soekot is een oogstfeest enerzijds en herdenkt de veertigjarige tocht door de woestijn anderzijds. Het feest duurt negen dagen en begint op de vijftiende dag van de joodse maand tishrei. Elk jaar begint het Loofhuttenfeest op een andere dag omdat de joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus. Zoals alle joodse vieringen vangt ook deze viering reeds ’s avonds aan.

Innerlijke rijkdom

Nadat Mozes en de joden Egypte verlieten, brachten ze veertig jaar door in de woestijn. Tijdens deze tocht door de woestijn waren ze genoodzaakt in hutten te leven. Het Loofhuttenfeest herdenkt met andere woorden deze barre woestijntocht. Zo worden de joden eraan herinnerd dat er geen belang dient te worden geschonken aan materiële zaken, maar wel aan God en aan hun geloof. Deze innerlijke rijkdom is namelijk veel groter dan welke uiterlijke rijkdom ook. Het Loofhuttenfeest is een feest van broederlijkheid, een feest waarop wordt gestreefd naar vrede voor alle naties. 

2 - 5 - 2

Het Loofhuttenfeest is een feest dat voornamelijk thuis wordt gevierd. Er worden weliswaar diensten bijgewoond in de synagoge, maar veel gebeden worden thuis uitgesproken. Op de twee eerste en de twee laatste dagen wordt er wél samen gevierd in de synagoge. Op deze vier dagen mag er niet gewerkt worden, het betreffen met andere woorden rustdagen. De vijf dagen die volgen op die eerste twee dagen zijn tussendagen. 

De hut

Het bouwen van een hut in de open lucht is één van de voorschriften tijdens het Loofhuttenfeest. Zulk een hut wordt tevens een soeka genoemd. Het is de bedoeling dat de gelovigen gedurende de eerste zeven dagen van het Loofhuttenfeest eten en slapen in hun zelfgebouwde hutten. Het dak van de hut bestaat uit takken zodat de sterren nog zichtbaar zijn. De sterren symboliseren de goddelijke bescherming. In landen waar het kouder is en dikwijls regent, zoals in België, kan er nog een extra dak worden neergelaten en is het niet verplicht om te overnachten in de soeka. Sommigen overnachten tóch in de soeka en hebben daarom zelfs verwarming geïnstalleerd. 

Een hut van het loofhuttenfeest

Rechts de loelav

De loelav

Een ander voorschrift is het samenstellen van, het zegenen van en het zwaaien met de loelav. De loelav bestaat uit een bundel takken enerzijds en uit een etrog anderzijds. Één palm-, twee mirte- en drie wilgentakken worden gebundeld. Bovendien wordt een etrog, dit is een citrusvrucht, bewaard in een speciale etrogdoos, althans wanneer met de etrog niet dient te worden gezwaaid. Deze vier elementen representeren de mensheid die bestaat uit alle soorten mensen. De loelav wordt gezegend en er wordt verschillende keren met de loelav gezwaaid in de verschillende windrichtingen. Dit symboliseert onder andere de vreugde over de oogst.  

Hoshana Rabba

De zevende dag van het Loofhuttenfeest staat gekend als Hoshana Rabba. Tijdens een speciale dienst in de synagoge wordt in het midden van het gebed met een bundel van vijf wilgentakken op de grond geslagen en wordt de bundel over de ark van de Thora gegooid. Deze dag hangt nauw samen met Jom Kipoer. Er worden bijvoorbeeld eveneens kreplech gegeten, in sommige synagogen wordt er ook op de sjofar geblazen na een zeer lang gebed en er kan ook gekozen worden om in het wit gekleed te gaan. 

Shemini Atseret

Op de achtste dag van het Loofhuttenfeest wordt een slotfeest georganiseerd. Tijdens deze viering wordt Soekot afgesloten met onder andere een speciaal gebed. Deze achtste dag wordt er meestal niet gegeten in de soeka en er wordt zeker niet in overnacht. Er wordt met andere woorden afscheid genomen. 

Simchat Thora

De negende dag van het Loofhuttenfeest is een bijzondere dag. Op Simchat Thora of het Feest van de Thora is het gebruikelijk om God te bedanken voor het schenken van de voorschriften. Het is de gewoonte dat gedurende het hele jaar door op iedere sabbat een passage uit de Thora wordt voorgelezen. Op Simchat Thora wordt in de synagoge de Thora uiteindelijk uitgelezen zodat men terug opnieuw kan beginnen vanaf het begin. Daarom hebben er vreugdedansen met de Thorarollen plaats. Eveneens in de synagoge krijgen de kinderen cadeaus. Eenmaal thuis wordt er traditioneel gevulde kool gegeten.

De Thora-rollen lezen

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Loelav, etrog en andere symbolische objecten. U.S Embassy Jerusalem (19 oktober 2016), 'Sukkot event at the CMR 2016' via Flickr: https://www.flickr.com/photos/usembassyta/30349092412
  2. Een loofhut. Zachi Evenor, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons
  3. Loelav tijdens Sukkot. B Negin (30 september 2007) via Flickr: https://www.flickr.com/photos/bdnegin/1533409703
  4. De Torah-rollen lezen. Roy Lindman, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Nieuwsberichten

Meer weten?

Artikelen en/of boeken