Landingspagina

Rituelendatabank

Wat zijn rituelen?

Het is een vraag die simpel klinkt, maar soms moeilijk te beantwoorden is. Rituelen zijn tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze vertellen iets over onze gewoontes, identiteit en manier van leven. Ze hebben vaak een speciale betekenis (bij jou persoonlijk of voor velen) en markeren bepaalde momenten in ons leven of jaar. Rituelen kunnen dus zowel grote, feestelijke gelegenheden zijn zoals Kerst vieren, aan de Ramadan meedoen of je Bar Mitswa vieren. Maar evengoed kleine, alledaagse dingen zoals je vaste kop koffie ‘s ochtends of een voorleesverhaaltje voor het slapen gaan. 

Histories en rituelen?

Als trekker op het derde UNESCO-domein verzamelt Histories informatie over feestcultuur, sociale praktijken en rituelen in Vlaanderen. Deze databank past helemaal in die missie. Verder zet Histories ook graag de mensen achter feesten, rituelen en sociale praktijken in de kijker. We ondersteunen ze met advies, vorming en begeleiding op maat. Zonder deze ‘over-dragers’ verdwijnen deze uitingen van immaterieel erfgoed immers onherroepelijk. Daarom is het belangrijk om ze goed te ondersteunen en samen met hen voor een sterke erfgoedzorg te gaan.  

Over-dragers

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen. 

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren. 

Achtergrond

Waarom rituelen en waarom een databank?

Zoals gewoonlijk!?

Tradities kennen we allemaal. Meer nog: we beleven en koesteren ze dagelijks, en vaak zonder dat we daar echt bij stilstaan. Tradities zijn gebruiken en gewoonten die tegelijk erg vertrouwd en heel speciaal zijn. Ze hebben hun wortels in het verleden, maar krijgen pas betekenis als mensen van nu er een bijzondere waarde aan hechten. Op die manier hebben tradities een plek in het alledaagse leven van vroeger en nu, en brengen ze er structuur in aan. 

Miljoenen tradities

Vandaag de dag is Vlaanderen het thuisland van bijna zeven miljoen mensen, die elk een eigen identiteit en dus ook hun eigen set tradities hebben. Dat levert dan ook een enorme diversiteit aan tradities op, die allemaal recht hebben op hun plek in onze maatschappij. Volgens Histories is die diversiteit niet alleen een kenmerk van onze huidige samenleving, maar ook een grote meerwaarde. Dit onderdeel van de site staat daarom helemaal in het teken van tradities die vandaag de dag in Vlaanderen beleefd worden en wil je uitnodigen om die ook zelf te ontdekken.

De rituelen in onze databank

Een alfabetische oplijsting van de rituelen die zich op dit moment in onze databank bevinden:

Foto's rituelen via Unsplash.