Last Post: Gesprek

Last Post Association

In gesprek met Benoit Mottrie

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

De Last Post Association is een vrijwilligersorganisatie die al bijna negentig jaar lang elke avond de gesneuvelde soldaten uit de Groote Oorlog eert en herdenkt door aan de Menenpoort in Ieper de Last Post te blazen. Op 11 november, bij de herdenking van de Wapenstilstand, wordt er een extra huldiging georganiseerd. Wat betekenen deze ceremonies, vooral voor hen die zich elke dag inzetten om ze uit te voeren? Om daar achter te komen, spraken we met Benoit Mottrie, voorzitter van de organisatie.

Benoit Mottrie


Dankjewel voor het gesprek!