Joodse afscheidsrituelen: Gesprek

Joodse afscheidsrituelen

In gesprek met Norbert Vos

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

 

Voor veel mensen is het gebruikelijk doden te herdenken door chrysanten op een graf te plaatsen bij Allerheiligen en Allerzielen. In andere religies en culturen hebben andere gebruiken een gelijkaardige functie. Ann Driessen (voorheen vrijwilligster bij LECA) sprak met Norbert Vos, een Joodse zaakvoerder uit Antwerpen, over hoe in het Joodse geloof met de dood wordt omgegaan.

 

Norbert Vos


Dankjewel voor het gesprek!


Dit interview werd afgenomen in oktober 2013 door LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). De werking van LECA maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Histories.