ICC: Gesprek

Indian Cultural Centre

In gesprek met Shyam Verma

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

Shyam Verma is algemeen secretaris van het Indian Cultural Centre (ICC) in Brussel. ICC biedt een plek waar de Indiase gemeenschap in België kan samenkomen en het grootste deel van het Indiase festivals kan vieren. Histories vroeg Shyam Verma om meer uitleg te geven over de betekenis en de manier waarop die festivals bij ICC worden gevierd. Zo vertelt hij beknopt over het Ganesh-festival, Janmashtami, Holi en geboorte-, huwelijks- en rouwrituelen die allemaal plaats kunnen vinden bij de gelovigen die samenkomen in het ICC. Lees hieronder meer!

 


Dankjewel voor het gesprek!