Huwelijksverjaardag

Een briljante(n) bruiloft

Huwelijksverjaardag

Auteur: Histories

 

Wanneer twee mensen in het huwelijksbootje stappen, beloven ze hun verdere leven met elkaar te delen. Jaarlijks herdenken velen dan ook hun huwelijksdag waarop ze deze belofte hebben gedaan. Belangrijke huwelijksverjaardagen zouden door sommigen reeds sinds de zestiende eeuw worden gevierd en krijgen vandaag de dag nóg meer aandacht dan vroeger. Deels omdat de gemiddelde huwelijksduur is gestegen doordat ook de gemiddelde levensduur is gestegen. Zelfs ondanks het stijgend aantal echtscheidingen zijn er nog steeds verschillende koppels die hun 25ste, 50ste of 60ste huwelijksverjaardag kunnen vieren.

Aan iedere huwelijksverjaardag is een specifieke materie verbonden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een zilveren, een gouden en een diamanten bruiloft. Oorspronkelijk was het de gewoonte, of tenminste de bedoeling, dat de jubilarissen elkaar een cadeau in het betreffende materiaal zouden schenken. Hierna volgt een lijst met de zogenaamde belangrijkste huwelijksverjaardagen:

1 jaar: papieren bruiloft,

10 jaar: tinnen bruiloft,

12,5 jaar: koperen bruiloft,

20 jaar: porseleinen bruiloft,

25 jaar: zilveren bruiloft,

40 jaar: robijnen bruiloft,

50 jaar: gouden bruiloft,

60 jaar: diamanten bruiloft,

65 jaar: briljanten bruiloft,

70 jaar: platina bruiloft,

75 jaar: radium bruiloft,

80 jaar: eiken bruiloft.

Taart voor een huwelijksverjaardag

De eerste huwelijksverjaardagen vieren koppels doorgaans met zijn tweetjes. Ze gaan bijvoorbeeld op restaurant of ze trekken er enkele dagen op uit. Pas na een aantal jaar worden ook familie en vrienden bij de viering betrokken. Het is dikwijls zo dat de familie en vrienden een verrassingsfeest organiseren om de huwelijksdag van het koppel te herdenken. Het huis van het echtpaar wordt dan versierd met spandoeken, slingers en ballonnen. Het feest zelf lijkt in vele gevallen op een trouwfeest. Er wordt een feestmaaltijd genuttigd, eventueel na een receptie, en erna wordt er gedanst.

Voor de 50ste, 60ste, 65ste, 70ste en 75ste huwelijksverjaardag ontvangt het echtpaar meestal een felicitatie en een vrijblijvende uitnodiging voor een viering van de gemeente of de stad. De jubilarissen bepalen zelf of ze al dan niet op deze uitnodiging willen ingaan. Wanneer ze dat wel doen, worden ze uitgenodigd in het gemeentehuis, het stadhuis of in een dienstencentrum voor een huldiging met familie en vrienden. Afhankelijk van het jubileum dat wordt gevierd, krijgen de jubilarissen een geschenk aangeboden van het gemeente- of stadsbestuur én ontvangen ze een attentie van het Koninklijk Paleis.

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Twee mensen maken een hartje met hun handen. Markus Spiske, 03-05-2018, via: https://unsplash.com/photos/9Qv774YDKbA
  2. Taart voor een huwelijksverjaardag. tanmay, 02-08-2021, via: https://unsplash.com/photos/okkDM8fQM7c

Meer weten?