Feestcultuur: Pauwelviering

Pauwelviering

In gesprek met Michel Matthijs

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

Op 13 mei was de opluchting bij de werkgroep erfgoedzorg rond de Pauwelviering groot: na meer dan een jaar voorbereidend werk was de aanvraag om de traditie op te nemen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed een feit! Sinds maart 2015 dacht een werkgroep van mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij het feest, na over hoe de Pauwelviering een duurzame toekomst kan krijgen. Ook Histories schoof telkens mee aan om het hele proces te begeleiden. In afwachting van de beslissing over het aanvraagdossier blikken we met Michel Matthijs van het Pauwelcomité nog eens terug op het traject dat tot nu toe afgelegd werd.  

Michel Matthijs


Dankjewel voor het gesprek!


Dit interview werd afgenomen in mei 2016 door LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). De werking van LECA maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Histories.