Inclusive museums

BEKNOPT

Histories is de Vlaamse partner in het Europese Erasmus+project Inclusive museums (https://inclusivemuseums.eu). Het project heeft als doel om ‘best practices’ uit te wisselen rond diversiteit en inclusie omtrent de vrijwilligerswerking van erfgoedorganisaties. Histories neemt hiervoor deel aan verschillende plaatsbezoeken en overlegmomenten met partners uit Polen, Finland, Spanje en Nederland. Zelf organiseerden we binnen dit programma een bezoek van de partners aan Vlaanderen en organiseerden we daarnaast nog een studie- en ontmoetingsdag voor erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

MEER INFO

Ter voorbereiding van het bezoek van de partners, de studie- en ontmoetingsdag en verschillende artikels die we over dit onderwerp planden te schrijven namen we interviews af met erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare vrijwilligers, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, betrekken bij hun vrijwilligerswerking. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, vereenzaamde ouderen, mensen met een fysieke beperking of mensen met een migratieverleden zijn.  Dit kan bovendien zowel gaan om tijdelijk, projectmatig als langdurig en structureel vrijwilligerswerk.

De interviews met goede voorbeelden resulteerden in een brochure met handvatten en tips voor erfgoedorganisaties: Hoe betrek je vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities bij je erfgoedorganisatie? De studie- en ontmoetingsdag, georganiseerd door Histories, vond plaats op 22 oktober 2022 te Gent.  Er werd ook een  Engelstalige versie van de brochure gepubliceerd in artikelvorm: How can volunteers from a social vulnerable background get involved in a cultural heritage organisation? Op de website van Histories staan al verschillende interviews met vrijwilligersorganisaties.

Neem gerust een kijkje op de Engelstalige projectwebsite inclusivemuseums.eu. Je vindt er korte verslagjes van de bezoeken aan onze partners en verschillende artikels.

Heb je in de tussentijd vragen over het project Inclusive Museums? Heb je als erfgoedorganisatie zelf tips voor het werken met kwetsbare vrijwilligers?

Contacteer dan Daphné Maes via daphne.maes@histories.be.

Details

Contactpersoon HistoriesDaphné Maes