Weeg mee(r) op lokaal erfgoedbeleid!

Update 13 september 2023 door Histories

In oktober 2024 staan er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op de planning. Voor erfgoedvrijwilligers zijn steden en gemeenten een belangrijke partner. Hoe komt erfgoed op de politieke agenda en in de meerjarenplannen die na de verkiezingen worden opgemaakt? Hoe kan je als erfgoedvrijwilliger inspraak krijgen en het beleid beïnvloeden?

Histories gaat samen met erfgoedvrijwilligers aan de slag rond dit thema. Je kan op drie manieren meedoen.

1) Kennis- en praktijktraject met ‘meedenkers’

Tijdens 4 bijeenkomsten in najaar 2023 en voorjaar 2024 delen we praktijkgerichte expertinzichten en modellen rond lobbywerk en beleidsbeïnvloeding, en vertalen we die samen naar de praktijk. Je leert bij over je eigen werking en ontwikkelt samen met Histories instrumenten om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Die delen we nadien met alle erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen.

Deze sessies zijn bedoeld voor erfgoedvrijwilligers die wel wat ervaring hebben in lobbywerk en die graag nieuwe inzichten willen vertalen naar hun eigen werking. Ook erfgoedvrijwilligers met minder ervaring, maar plannen om hiermee aan de slag te gaan, zijn zeker welkom. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je hier terecht.

2) Online vormingen met tips en inspiratie voor alle erfgoedvrijwilligers

Tot aan de lokale verkiezingen van oktober 2024 geven we tips en inspiratie rond hoe je als erfgoedvrijwilliger je stem kan laten horen. Via een online vormingsaanbod krijg je op korte tijd inzichten en praktische informatie mee. Er is ook ruimte voor uitwisseling. Het aanbod bestaat uit diverse formules: vorming, advies, begeleiding en ontmoeting, live of uitgesteld kijken.

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer info. Ook op het Histories Festival van 23 september staan de lokale verkiezingen op de agenda.

3) Online bevraging

Tot en met 30 september 2023 kan elke erfgoedvrijwilliger onze bevraging invullen. Zo kunnen wij een beeld vormen van wat er leeft én kunnen we al starten met de verzameling van goede praktijken. Weeg jij mee op het lokale beleid?