Tijdelijk nieuw in ons team: Tine De Keyser

BIS-stagiaire Tine, met lang donkerblond haar en blauwe ogen, glimlacht naar de camera.

Eind mei 2024 startte Tine als nieuwe BIS-medewerker digitale erfgoeddata. Door haar liefde voor historische verhalen volgde Tine een bachelor en een master in de geschiedenis aan de KU Leuven. Die opleiding wakkerde haar passie voor erfgoed aan, waarna ze nog een postgraduaat in het cultureel erfgoed volgde.

Doorheen haar studies legde ze zich toe op publieksgeschiedenis, waarbij ze stage liep in het In Flanders Fields Museum in Ieper en het Brusselse stadsmuseum. Na haar postgraduaat ging Tine enkele maanden als projectmedewerker aan de slag bij Museum Abby in Kortrijk. Met al wat historisch onderzoek achter de kiezen, wil Tine met deze stage dichter komen bij het erfgoed zelf en al helemaal bij de erfgoedvrijwilligers die er zoveel leven in blazen.

Tijdens haar stage zal ze voornamelijk mee haar schouders zetten onder Digitaal Werken voor Erfgoedvrijwilligers en helpen om onze databanken te ondersteunen. Met haar interesse in digitale toepassingen kijkt ze ernaar uit om zich hierin te verdiepen en erfgoedvrijwilligers zo op weg te helpen in wat de digitale wereld voor hen kan betekenen. Ze popelt om in deze stage de erfgoedsector in te duiken!