Digitaal Werken voor Erfgoedvrijwilligers

DIGITALE TRANSFORMATIE VOOR ERFGOEDVRIJWILLIGERS EN -VERENIGINGEN

De wereld wordt steeds digitaler: het verkennen van de digitale mogelijkheden, het zoeken naar een nieuw evenwicht met je bestaande werking en het bedenken van nieuwe oplossingen voor je erfgoedvereniging, noemen we digitale transformatie.

De digitale transformatie staat sinds enkele jaren ook in de erfgoedsector nadrukkelijk op de agenda. Raak je niet meer wegwijs in alle digitale technologieën? Kan je concrete hulp gebruiken of ben je gewoon op zoek naar inspiratie? Met Digitaal Werken voor Erfgoedvrijwilligers bieden we informatie, vorming en praktijktips om de digitale experimenten van erfgoedvrijwilligers en -verenigingen een extra impuls geven!

Digitale transformatie

WAAROM DIGITAAL TRANSFORMEREN?

Wanneer je kijkt naar de behoeftes en verwachtingen van jouw organisatie, van jouw doelgroep(en) en van jouw collecties, kan je daar nog aan voldoen? En als die de komende jaren veranderen, ben je dan in staat daar op in te spelen? Worden jouw collecties en informatie duurzaam bewaard? Hoe verloopt de communicatie binnen en buiten de vereniging?

Een digitale transformatie bereidt jouw organisatie voor op de toekomst. Je vergroot zo je eigen wendbaarheid en die van de waardevolle bronnen en collecties in jouw bezit!

DIGITALE TRANSFORMATIE IN CIJFERS

Zo'n 99% van alle Vlamingen heeft een internetverbinding in huis en een toestel om ermee te verbinden. Dat betekent dat bijna iedereen regelmatig met de digitale wereld in aanraking komt via smartphones of computers. Toegang tot het internet is de basis, maar omgaan met alle nieuwe technologieën is lang niet zo vanzelfsprekend.  Toch geeft 81% van de bevolking aan er vertrouwen in te hebben dat ze in staat zijn om nieuwe digitale toepassingen te leren.