Stage bij Histories: Fjodor blikt terug

HOE KWAM JE BIJ HISTORIES TERECHT?

Fjodor - jonge man poseert voor een foto

Als jobstudent bij het Erfgoedhuis ZVL kwam ik in aanraking met de erfgoedsector. Omdat ik nog een opleiding in de wijsbegeerte af te ronden heb, leek een beroepsinlevingsstage een zinvolle stap in de richting van een eventuele loopbaan in de sector. De missie van Histories, het ondersteunen van erfgoedvrijwilligers, spreekt me enorm aan – geïnspireerd hoe ik was door de samenwerking met vrijwilligers in het Erfgoedhuis.

WAT HEB JE ALLEMAAL GEDAAN?

Meer dan wat ik hier ga kunnen opnoemen! Als stagiair digitaal databeheer heb ik van verschillende zaken geproefd: het onderhoud en verdere uitwerking van onze databanken en website, interne ICT-ondersteuning in al haar vormen en facetten, vormgeven en organiseren van een project zoals Digitaal Werken voor Erfgoedvrijwilligers, co-begeleiden van het lerend netwerk digitale kaarten maken in QGIS, en nog veel meer! Ik ervaarde veel vrijheid om m’n eigen traject in te vullen, me nuttig te maken in functie van mijn eigen talenten, maar ook mezelf uit te dagen met taken waar ik minder mee vertrouwd was.

WAT HEB JE BIJ ONS GELEERD?

Ik heb een waardevolle eerste ervaring opgedaan met WordPress en Caspio, en van dichtbij geleerd hoe een dataset te analyseren, te bewerken en aan te vullen. Daarnaast heb ik ook voor het eerst een lerend netwerk begeleid en mee mogen uitdenken, jurylid mogen zijn tijdens een selectieprocedure, vergaderingen genotuleerd, ICT-strategieën uitgedacht, communicatieteksten geschreven en gepubliceerd op de site,… Heel veel firsts dus!

Het gevarieerde takenpakket heeft me in aanraking gebracht met een veelheid aan nieuwe ervaringen. Dit zorgde soms voor onzekerheid, maar dit is deel van een groeiproces dat je best aanvat met vertrouwen in jezelf, zonder aarzeling. Met de ervaren ploeg, en open en prettige sfeer op de werkvloer, heb je de perfecte context om dat zelfvertrouwen te vinden!

Bedankt Fjodor! We wensen je veel succes in de toekomst.